Card of document

Documents and files

Text of document, 918 kb is opened now d389923.htm / Print version
Revision on August 28, 2019, on the basis - 760-2019-п
Versions of document (13 revisions)
Перелік територіальних зон (груп об'єктів Державного земельного кадастру)
Specification
Категорії земель
Addition
Перелік угідь згідно з Класифікацією видів земельних угідь (КВЗУ)
Specification
Перелік агровиробничих груп ґрунтів
Specification
Перелік обмежень щодо використання земельних ділянок
Specification
Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
Typical Form
Signal document (ВИКОПІЮВАННЯ) — f389923n874.doc / Preview of file
Поземельна книга
Typical Form
Повідомлення про скасування / поновлення запису в Державному земельному кадастрі
Message, Typical Form
Кадастровий план земельної ділянки
Plan, Typical Form
Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Statement, Typical Form
Повідомлення про відмову в прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Message, Typical Form
Рішення № ___ про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Decision, Typical Form
Signal document (РІШЕННЯ № ___) — f389923n877.doc / Preview of file
Протокол № ________ проведення перевірки електронного документа
Protocol, Typical Form
Signal document (ПРОТОКОЛ № ________) — f389923n875.doc / Preview of file
Заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Statement, Typical Form
Рішення № ______ про залишення заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру без розгляду у зв'язку з її відкликанням
Decision, Typical Form
Рішення № ____ про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Decision, Typical Form
Заява про державну реєстрацію обмеження у використанні земель
Statement, Typical Form
Заява про внесення відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами
Statement, Typical Form
Заява про державну реєстрацію земельної ділянки
Statement, Typical Form
Повідомлення про скасування державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі
Message, Typical Form
Заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту
Statement, Typical Form
Повідомлення про виключення з Поземельної книги запису про внесення відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту
Message, Typical Form
Повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою
Message, Typical Form
Протокол № ___ виправлення помилки
Protocol, Typical Form
Повідомлення заінтересованих осіб про виправлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру
Message, Typical Form
Відмова у виправленні помилок
Typical Form
Повідомлення про необхідність виправлення технічних помилок у документах, що стали підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, у яких фізичною або юридичною особою виявлено помилку
Message, Typical Form
Заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру
Statement, Typical Form
Повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення
Message, Typical Form
Заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру
Statement, Typical Form
Повідомлення про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, у документації із землеустрою / оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях
Message, Typical Form
Повідомлення про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії
Message, Typical Form
Повідомлення про виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки, допущеної у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем в порядку інформаційної взаємодії
Message, Typical Form
Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі (території)
Typical Form, Reference
Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру
Statement, Typical Form
Signal document (ЗАЯВА) — f389923n837.doc / Preview of file
Повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру
Message, Typical Form
Signal document (ПОВІДОМЛЕННЯ) — f389923n876.doc / Preview of file
Витяг з Державного земельного кадастру про межі державного кордону України
Excerpt, Typical Form
Витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
Excerpt, Typical Form
Витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
Excerpt, Typical Form
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Excerpt, Typical Form
Витяг з документа Державного земельного кадастру
Excerpt, Typical Form
Копія документа Державного земельного кадастру
Typical Form
Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)
Typical Form, Reference
Довідка про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Typical Form, Reference
Витяг з Державного земельного кадастру про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку новому власнику земельної ділянки
Excerpt, Typical Form
Довідка про осіб, які отримали доступ до інформації про суб'єкта речового права у Державному земельному кадастрі
Reference
Signal document (ДОВІДКА) — f389923n822.doc / Preview of file
Signal document (ЗАЯВА) — f389923n861.doc / Preview of file
Signal document (ЗАЯВА) — f389923n865.doc / Preview of file
Signal document (АКТ) — f389923n866.doc / Preview of file
Протокол
Protocol
Signal document (ПРОТОКОЛ) — f389923n828.doc / Preview of file
Заява
Statement
Signal document (ЗАЯВА) — f389923n834.doc / Preview of file

History of document and versions

Date Event, on the basis Text version
October 17, 2012 Adoption
Cabinet of Ministers of Ukraine; Resolution № 1051
first version, 938 kb
January 1, 2013 Entry into force
State: Valid
October 23, 2013 Revision, on the basis - 726-2013-п previous version, 930 kb
December 10, 2014 Revision, on the basis - 661-2014-п previous version, 930 kb
June 19, 2015 Revision, on the basis - 379-2015-п previous version, 941 kb
October 3, 2015 Revision, on the basis - 782-2015-п previous version, 925 kb
January 9, 2016 Revision, on the basis - 1115-2015-п previous version, 927 kb
March 25, 2016 Revision, on the basis - 205-2016-п previous version, 927 kb
January 24, 2017 Revision, on the basis - 1058-2016-п previous version, 931 kb
June 17, 2017 Revision, on the basis - 413-2017-п previous version, 932 kb
February 27, 2018 Revision, on the basis - 105-2018-п previous version, 933 kb
March 19, 2019 Revision, on the basis - 710-2018-п previous version, 899 kb
June 21, 2019 Revision, on the basis - 477-2019-п previous version, 917 kb
August 28, 2019 Revision, on the basis - 760-2019-п current version, 918 kb is opened now

Publications of document

Урядовий кур'єр official publication
  • on November 27, 2012
  • № 218
Офіційний вісник України official publication
  • on November 30, 2012
  • 2012, № 89, page 280, article 3598, код акта 64414/2012

Classification of documenton top