Закон України

„Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Албанія про торговельно-економічне співробітництво”

Дата набуття чинності:
22 листопада 2008 року

Законом ратифіковано Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Албанія про торговельно-економічне співробітництво, підписану 25 жовтня 2002 року в Тирані (надалі - Угода).

В статті 1 Угоди встановлено, що Уряд України та Уряд Республіки Албанія (надалі - Сторони) активно співпрацюватимуть з метою подальшого розвитку торговельно-економічного співробітництва відповідно до їхнього законодавства, норм міжнародного права, на основі рівності та взаємної вигоди Сторін, а також відповідно до положень Угоди.

Відповідно до статті 2 Угоди Сторони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння з усіх питань відносно експорту та імпорту товарів, що походять з країн Сторін, відповідно до принципів Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ) та Угоди про створення Світової організації торгівлі (СОТ). При цьому, встановлено, що положення Угоди не поширюються на привілеї та переваги, які надані чи можуть бути надані будь-якою зі Сторін:
  • сусіднім країнам з метою сприяння розвиткові прикордонної торгівлі;
  • країнам, з якими будь-яка з Сторін уклала або укладе в майбутньому угоду про митний союз або зону вільної торгівлі.

Передбачено, що Сторони сприятимуть розвиткові торгівлі та виробництва, здійсненню інвестицій та інших видів економічного співробітництва в таких галузях, як електроенергетика, машинобудування, хімічна та металургійна промисловість, виробництво споживчих товарів, розвідування та розробка природних ресурсів, транспорт, телекомунікації, будівництво, інформатика, сільське господарство, харчова промисловість, туризм, послуги, та в інших сферах, що становлять взаємний інтерес (стаття 3 Угоди).

Згідно статті 4 Угоди експорт та імпорт товарів і послуг як вид економічного співробітництва між Сторонами мають здійснюватися на основі контрактів та інших угод, укладених відповідно до чинного законодавства держав Сторін між юридичними та фізичними особами держав Сторін.

В статях 5 та 6 Угоди передбачено, що Сторони заохочуватимуть розвиток спільних видів діяльності шляхом сприяння та взаємного захисту інвестицій, запобігання подвійному оподаткуванню та інших прийнятних для них заходів. Сторони також заохочуватимуть:
  • контакти та розвиток економічного співробітництва між юридичними та фізичними особами кожної з держав Сторін;
  • участь юридичних та фізичних осіб держав Сторін у виставках та ярмарках, що організовуються ними, обмін делегаціями експертів у сфері економіки та торгівлі, обмін інформацією, зокрема пов'язаною із змінами у законодавстві та урядовими економічними програмами, а також інші форми робочих контактів, які сприяють співпраці між ними.

Відповідно до статті 7 Угоди у взаємних відносинах у фінансовій, банківській та страховій сферах Сторони застосовуватимуть принципи, визнані у світовій практиці, та діятимуть відповідно до чинного законодавства кожної з держав Сторін.

Встановлено, що платежі між юридичними і фізичними особами держав Сторін здійснюватимуться у вільно конвертованій валюті відповідно до чинного законодавства на території кожної з держав Сторін. З огляду на перспективу збільшення обсягів товарообігу та розширення товарних груп, юридичні та фізичні особи кожної з держав Сторін можуть також запроваджувати інші форми торговельних операцій, включаючи компенсацію або бартерні операції, відповідно до звичайної практики міжнародної торгівлі (стаття 8 Угоди).

Передбачається, що кожна Сторона відповідно до чинного законодавства своєї держави забезпечує всі можливі сприятливі умови для транспортування, тимчасового зберігання та транзитної торгівлі товарами держави іншої Сторони (стаття 9 Угоди).

В статті 10 Угоди передбачено, що з метою її реалізації, Сторони створюють Спільну комісію, до складу якої входять представники кожної Сторони. Спільна комісія буде:
  • здійснювати моніторинг динаміки імплементації Угоди та вносити пропозиції щодо врегулювання ускладнень у двосторонніх економічних відносинах;
  • вишукувати інші можливості розширення торговельно-економічного співробітництва;
  • збиратися на засідання раз на рік по черзі в Україні та в Республіці Албанія у погоджені терміни.

Встановлено, що будь-яка зміна або доповнення до Угоди може вноситись лише за письмової згоди Сторін. Такі зміни або доповнення оформлюються у вигляді окремих протоколів, які становитимуть невід'ємну частину Угоди. При цьому, кожна Сторона має дати відповідь на пропозиції щодо змін або доповнень, зроблених іншою Стороною, не пізніше ніж за 60 діб після їх отримання (стаття 11 Угоди).

Відповідно до статті 12 Угоди вона набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою чинності. Угода залишається чинною на період 5 років та буде автоматично подовжуватись на 1 рік, якщо жодна зі Сторін не повідомить в письмовій формі іншу Сторону про своє бажання припинити дію Угоди не пізніше ніж за 3 місяці до дати припинення її дії.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору