Закон України

“Про особливості приватизації вугледобувних підприємств”

Дата набуття чинності:
6 травня 2012 року

Закон визначає особливості правового, економічного та організаційного регулювання приватизації державного майна вугледобувних підприємств та особливості їх діяльності у післяприватизаційний період.

Стаття 1 Закону надає визначення термінам, які в ньому застосовуються. Так, наприклад, вугледобувне підприємство — це гірниче підприємство, основним видом економічної діяльності якого є підземне або відкрите добування вугілля, до складу якого можуть входити шахти, шахтоуправління, розрізи та інші відокремлені підрозділи, що виконують допоміжні функції.

Відповідно до статті 2 Закону особливими умовами приватизації вугледобувних підприємств є:
 • продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження у державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств;
 • встановлення на строк до 3 років з моменту завершення приватизації мораторію на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторію на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації. Мораторій не застосовується щодо рішень про виплату заробітної плати, вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, стягнення аліментів та рішень про стягнення заборгованості із сплати внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування і заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України, а також щодо рішень про стягнення заборгованості за електричну енергію і послуги з її передачі та розподілу;
 • переоформлення на покупця (інвестора) об'єкта приватизації діючих спеціальних дозволів на видобування корисних копалин без проведення аукціону.

До об’єктів приватизації стаття 4 Закону відносить:
 • вугледобувні підприємства як єдині майнові комплекси;
 • шахти (шахтоуправління) як єдині майнові комплекси;
 • розрізи як єдині майнові комплекси;
 • акції, які належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств.

Згідно статті 5 Закону суб’єктами приватизації є:
 • державні органи приватизації;
 • покупці (інвестори) та їх представники;
 • посередники;
 • центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у вугільно-промисловому комплексі (надалі - орган, уповноважений управляти державним майном).

Заходи з передприватизаційної підготовки визначені статтею 6 Закону.

Статтею 7 Закону передбачено, що приватизація вищезазначених об’єктів здійснюється такими способами:
 • продаж на аукціоні;
 • продаж на інвестиційному конкурсі;
 • іншими способами, передбаченими законодавством з питань приватизації.
Визначення способу приватизації об'єкта приватизації, включеного до переліку об'єктів приватизації, здійснюється державними органами приватизації спільно з органом, уповноваженим управляти державним майном, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Соціальні гарантії працівникам підприємства, що приватизується, та приватизованого підприємства встановлені статтею 10 Закону.

Кожному з працівників підприємства, що приватизується, надається право на першочергове придбання акцій, сума номінальної вартості яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Право пільгового придбання акцій, поширюється також на колишніх працівників підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, осіб, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідів, звільнених у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, працівників, звільнених у зв'язку із станом здоров'я, спадкоємців першої черги загиблих на виробництві працівників. Ціна однієї акції у разі пільгового продажу встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції. Додаткові умови пільгового продажу об'єктів приватизації можуть встановлюватися іншими законами (стаття 11 Закону).

Відповідно до статті 13 Закону з метою недопущення банкрутства вугледобувних підприємств і збереження сировинної бази металургійного та енергетичного комплексів з моменту прийняття рішення про приватизацію підприємства до моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств. На строк до 3 років з моменту завершення приватизації встановлюються мораторій на застосування процедури примусової реалізації майна об'єктів приватизації шляхом зупинення виконавчого провадження та мораторій на порушення справ про банкрутство вугледобувних підприємств, які поширюються лише на борги, що утворилися на момент завершення приватизації.

Умови договорів купівлі-продажу визначені статтею 14 Закону.

Згідно статті 15 Закону контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу та моніторинг економічної ефективності діяльності об'єкта приватизації здійснюються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу, крім виконання встановлених мобілізаційних та екологічних завдань, не повинен перевищувати 5 років. Зазначений порядок, зокрема, повинен передбачати:
 • закріплення сфер відповідальності за органами, що здійснюють контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу;
 • заходи щодо організації моніторингу виконання умов договорів;
 • порядок проведення таких заходів та оформлення результатів;
 • встановлення нормативів економічної ефективності діяльності об'єкта.
Перепрофілювання, консервація або припинення діяльності вугледобувних підприємств протягом строку дії умов договору купівлі-продажу здійснюються виключно після погодження з державними органами приватизації та органом, уповноваженим управляти державним майном, згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Також Закон вносить відповідні зміни до Кодексу України про надра, законів України “Про концесії”, “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, “Про виконавче провадження” та Гірничого закону України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору