Закон України

“Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112”

Дата набуття чинності:
8 квітня 2012 року

Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Стаття 1 Закону надає визначення термінам, які в ньому вживаються. Так, наприклад, екстрений виклик – це повідомлення про настання екстреної ситуації та звернення у зв'язку з необхідністю отримання екстреної допомоги з використанням системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (надалі - система 112).

Відповідно до статті 3 Закону система 112 забезпечує організацію надання екстреної допомоги населенню у разі загрози виникнення або виникнення екстрених ситуацій. Система 112 включає утворені у складі територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту центри екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (надалі - центри 112), оперативно-диспетчерські служби, підрозділи екстреної допомоги населенню, які з використанням телекомунікаційних мереж, програмних, технічних та інших засобів надають екстрену допомогу населенню. Для екстрених викликів використовується єдиний телефонний номер 112 і телефонні номери підрозділів екстреної допомоги населенню. Екстрений виклик здійснюється безоплатно.

Регулювання системи 112 здійснюється Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (стаття 5 Закону).

Згідно статті 6 Закону центри 112 забезпечують:
 • прийняття та оброблення екстрених викликів;
 • визначення підрозділів екстреної допомоги населенню, які залучаються для надання такої допомоги;
 • передачу інформації про екстрені виклики до оперативно-диспетчерських служб;
 • взаємодію підрозділів екстреної допомоги населенню під час надання такої допомоги;
 • ведення обліку та формування статистичної звітності, зберігання інформації про екстрені виклики.
Оператори центрів 112 приймають та обробляють екстрені виклики, передають інформацію про такі виклики та їх аудіозаписи (у разі потреби) відповідним оперативно-диспетчерським службам. Для забезпечення оброблення екстрених викликів оператори центрів 112 мають право використовувати інформацію, що міститься в базах даних операторів телекомунікацій, зокрема:
 • для абонента фіксованого телефонного зв'язку - абонентський номер, прізвище, ім'я, по батькові, найменування та адресу;
 • для абонента рухомого (мобільного) зв'язку - абонентський номер та місцезнаходження на момент здійснення екстреного виклику.
Оперативно-диспетчерські служби забезпечують:
 • прийняття екстрених викликів та інформації про них від центрів 112;
 • формування та оперативну передачу інформації про екстрені виклики підрозділам екстреної допомоги населенню;
 • інформаційну підтримку і координацію дій підрозділів екстреної допомоги населенню та контроль за наданням такої допомоги;
 • інформування центрів 112 про час прибуття на місце події підрозділів екстреної допомоги населенню та результати надання такої допомоги;
 • цілодобове чергування.
Підрозділи екстреної допомоги населенню надають допомогу в екстрених ситуаціях у порядку, визначеному органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких вони належать. Інформація про екстрений виклик, абонента, який його здійснив, та аудіозапис такого виклику підлягають зберіганню. Надання інформації про екстрені виклики здійснюється в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту.

Матеріально-технічне забезпечення системи 112 здійснюється заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування (стаття 7 Закону).

Прикінцевими положеннями Закону також передбачено внесення  відповідних змін до статті 39 Закону України „Про телекомунікації” та статті 5 Закону України „Про правові засади цивільного захисту”.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору