Закон України

Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки та Угоди про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу

Дата набуття чинності
16 квітня 2002 року

Цим Законом було ратифіковано Угоду про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки та Угоду про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу. Вони були підписана 23 липня 1999 року в м. Києві.

Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі ядерної безпеки

Метою прийняття цієї Угоди є співпраця в ядерному секторі, зокрема шляхом реалізації угоди з ядерної безпеки, підвищення ядерної безпеки, застосування міжнародних норм ядерної безпеки.

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюватиметься лише в мирних цілях та проводитиметься на взаємовигідній основі. Воно буде здійснюватись у таких галузях:
дослідження з безпеки ядерних реакторів;
радіаційний захист;
поводження з радіоактивними відходами;
виведення з експлуатації, дезактивація та демонтаж ядерних установок;
запобігання незаконному обігу ядерних матеріалів.

Співробітництво буде здійснюватися, зокрема, шляхом:
обміну технічною інформацією;
обміну персоналом між лабораторіями та/або організаціями (підприємствами, установами);
обмінзразками, матеріалами, приладами та апаратурою для експериментальних цілей.

Кожна із Сторін самостійно несе всі свої витрати, пов'язані із співробітництвом. Для нагляду за виконанням цієї Угоди буде створено Координаційний Комітет.

Ця Угода діє протягом десяти років, автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період. Будь-яка Сторона може припинити дію цієї Угоди, якщо вона подасть про це письмове повідомлення не пізніше ніж за 6 місяців до дня припинення Угоди.

Угода містить Додатки, які визначають:
керівні принципи розподілу прав на інтелектуальну власність, отриману в результаті спільних досліджень у рамках Угоди (Додаток 1);
визначення (Додаток 2);
характерні риси плану керування технологіями (ПКТ) (Додаток 3).

Угода про співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Європейським Співтовариством з атомної енергії в галузі керованого термоядерного синтезу.

Метою прийняття цієї Угоди є співпраця в ядерному секторі, зокрема шляхом реалізації угоди про термоядерний синтез, сприяння в отриманні енергії термоядерного синтезу.

Сторони Співробітництво за цією Угодою може здійснюватися в таких галузях:
експериментальні та теоретичні дослідження утримання плазми та керування плазмою;
дослідження з теорії плазми;
технологія термоядерного синтезу;
прикладна фізика плазми.

Співробітництво здійснюватиметься, зокрема, шляхом:
обміну технічною інформацією;
обміну персоналом між лабораторіями та/або організаціями (підприємствами, установами), залученими до роботи в цій галузі;
обміну зразками, матеріалами, приладами та апаратурою для експериментальних цілей.

Для реалізації цієї Угоди Сторони засновують Координаційний комітет.

Ця Угода діє протягом десяти років, автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період. Будь-яка Сторона може припинити дію цієї Угоди, якщо вона подасть про це письмове повідомлення не пізніше ніж за 6 місяців до дня припинення Угоди.

Угода містить Додатки, які визначають:
керівні принципи розподілу прав на інтелектуальну власність, отриману в результаті спільних досліджень у рамках Угоди (Додаток 1);
визначення (Додаток 2);
характерні риси плану керування технологіями (ПКТ) (Додаток 3).
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору