Закон України

“Про зону надзвичайної екологічної ситуації”.

Дата набуття чинності:
15 серпня 2000 року

Закон врегульовує відносини, що виникають під час здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і нормалізацію екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації. Зона надзвичайної екологічної ситуації являє собою окрему місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація.

Законом визначаються підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Підставами для оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації, зокрема, є:
  • значне перевищення гранично допустимих норм показників якості навколишнього природного середовища, визначених законодавством;
  • виникнення реальної загрози життю та здоров'ю великої кількості людей;
  • негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі на значній території.

Окрема місцевість України оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації Президентом України. Указ Президента України про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації затверджується Верховною Радою України протягом двох днів з дня звернення Президента України.

У зоні надзвичайної екологічної ситуації запроваджується особливий правовий режим, який застосовується для попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров'ю громадян, а також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації.

За наявності достатніх підстав у межах зони надзвичайної екологічної ситуації може бути введено правовий режим надзвичайного стану в порядку, встановленому Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану”.

Дія правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації може бути достроково припинена Президентом України.

Для реалізації заходів у зоні надзвичайної екологічної ситуації обов'язково виділяються кошти з державного та місцевих бюджетів, резервного фонду Кабінету Міністрів України та інших джерел, не заборонених законом.

Кабінет Міністрів України або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади, в межах виділених коштів, розміщує відповідне державне замовлення на поставки продукції для державних потреб, затверджує та реалізує загальнодержавні комплексні чи цільові програми громадських робіт.

У випадку запровадження в межах зони надзвичайної екологічної ситуації правового режиму надзвичайного стану відповідно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану” можуть запроваджуватися, зокрема, такі заходи:
  • встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду;
  • обмеження руху транспортних засобів;
  • встановлення обмежень чи заборони на проведення масових заходів;
  • відселення людей з місць, небезпечних для їх проживання.

У зоні надзвичайної екологічної ситуації можуть бути обмеженні права на заняття певними видами господарської діяльності.

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері попередження надзвичайних екологічних ситуацій, ліквідації їх наслідків та надання взаємної допомоги відповідно до міжнародних договорів України та законодавства України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору