Закон України

"Про внесення змін до Закону України "Про громадські об'єднання" щодо забезпечення діяльності всеукраїнських громадських об'єднань"

Дата набуття чинності:
3 серпня 2014 року

Закон України "Про громадські об'єднання" № 4572-VI від 22 березня 2012 року визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

Правовий статус відокремлених підрозділів громадського об'єднання визначено статтею 13 Закону України "Про громадські об'єднання".

Закон викладає частину 2 статті 13 Закону України "Про громадські об'єднання" у новій редакції, якою встановлено наступне:
  • відокремлені підрозділи громадського об'єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених Законом України "Про громадські об'єднання";
  • відокремлені підрозділи громадського об'єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі статуту громадського об'єднання;
  • відокремлені підрозділи громадського об'єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання. Положення про відокремлений підрозділ громадського об'єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об'єднання не може суперечити законам та статуту громадського об'єднання.

Також Закон викладає пункт 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про громадські об'єднання" у новій редакції, якою передбачено наступне:
  • місцеві осередки всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення Закону України "Про громадські об'єднання" в дію, за рішенням вищого органу управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації зберігають за собою статус юридичної особи після введення Закону України "Про громадські об'єднання" в дію;
  • статути (положення) місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення Закону України "Про громадські об'єднання" в дію, мають бути приведені у відповідність із Законом України "Про громадські об'єднання" протягом п'яти років з дня введення його в дію;
  • рішення про зміну до складу керівних органів, статутів (положень) та місцезнаходження місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, а також рішення про припинення діяльності місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій приймаються в порядку, визначеному Законом України "Про громадські об'єднання" для громадських об'єднань;
  • уповноваженим органом з питань реєстрації місцевих осередків всеукраїнських (міжнародних) громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення Закону України "Про громадські об'єднання" в дію, є відповідний орган, в якому зберігається реєстраційна справа місцевого осередку на день введення в дію Закону України "Про громадські об'єднання";
  • у разі прийняття вищим органом управління всеукраїнської (міжнародної) громадської організації рішення про припинення своїх місцевих осередків як юридичних осіб правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору