Закон України

Про державний контроль за використанням та охороною земель

Дата набуття чинності
23 липня 2003 року

Цей Закон визначає основи здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Він спрямований на забезпечення раціонального використання і відтворення природних ресурсів та охорону довкілля.

Закон визначає, що державний контроль здійснюють:
за використанням та охороною земель - спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
за додержанням законодавства про охорону земель - спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів.
А моніторинг родючості ґрунтів проводить спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань аграрної політики.

Закон встановлює повноваження вищевказаних органів та повноваження державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель та дотриманням вимог законодавства України про охорону земель. Зокрема, вони мають право:
безперешкодно обстежувати земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні юридичних і фізичних осіб;
перевіряти документи щодо використання та охорони земель;
давати обов'язкові для виконання вказівки з питань використання та охорони земель;
проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням земельного законодавства України.

Джерелом фінансування і матеріально-технічного забезпечення спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель є кошти Державного бюджету України.

Також Закон встановлює соціальний і правовий захист посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору