Митний кодекс України

Дата набуття чинності:
1 січня 2004 року

Митний кодекс України (далі - Кодекс) визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.

Глава перша Кодексу „Загальні положення” присвячений основам митної справи, принципам митного регулювання, структурі та організації діяльності митної служби України, правилам інформування та консультування з питань митної справи, питанням міжнародного співробітництва в цій сфері.

В Главі 2 „Митний контроль” Кодексу йде мова про організацію та здійснення процедури митного контролю.

Глава 3 Кодексу присвячена порядку митного оформлення, правилам та процедурі декларування.

Четверта та п'ята глави стосуються правил та порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, процедур при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту.

Глава 6 „Розпорядження товарами, що перебувають під митним контролем” визначає правила переміщення товарів і транспортних засобів між митними засобами, транзитних перевезень, зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних органів, розпорядження товарами, транспортними засобами та коштами.

Глава 7 регулює підприємницьку діяльність з надання послуг з декларування товарів і транспортних засобів та перевезення товарів, що переміщуються через митний кордон України або перебувають під митним контролем.

В главі 8 визначається митний режим щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Згідно з Кодексом,  відповідно до мети переміщення товарів через митний кордон України запроваджуються такі види митного режиму:
1) імпорт;
2) реімпорт;
3) експорт;
4) реекспорт;
5) транзит;
6) тимчасове ввезення (вивезення);
7) митний склад;
8) спеціальна митна зона;
9) магазин безмитної торгівлі;
10) переробка на митній території України;
11) переробка за межами митної території України;
12) знищення або руйнування;
13) відмова на користь держави.

Митний режим, не передбачений в цьому переліку, може встановлюватися тільки шляхом внесення відповідних змін до цього Кодексу.

Глава 9 присвячена особливостям пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами.

Глава 10 визначає правила контролю за переміщенням товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності.

Глава 11 присвячена митній вартості товару та методам її визначення. Визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України, здійснюється шляхом застосування таких методів:
- за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються;
- за ціною угоди щодо ідентичних товарів;
- за ціною угоди щодо подібних (аналогічних) товарів;
- на основі віднімання вартості;
- на основі додавання вартості;
- резервного.

Основним методом визначення митної вартості товарів є метод за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються. Якщо основний метод не може бути використаний, застосовується послідовно кожний із перелічених у частині першій статті 266 методів. При цьому кожний наступний метод застосовується, якщо митна вартість товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу. Методи віднімання та додавання вартості можуть застосовуватися у будь-якій послідовності за розсудом декларанта.

Глави 17-19 Кодексу присвячені боротьбі з контрабандою та питанням порушення митних правил і відповідальності за них, процедурі провадження у справах про порушення митних правил.

Глава 20 визначає правовий статус працівників митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, їх права та обов'язки.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору