Закон України
 
“Про підприємства в Україні”
 
Дата набуття чинності:
1 квітня 1991 року
 
Закон втратив чинність з 1 січня 2004 року
(згідно з Господарським кодексом України
від 16 січня 2003 року N 436-IV)
 
За цим Законом підприємством в Україні визнається самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює діяльність (виробничу, науково-дослідницьку і комерційну) з метою одержання відповідного прибутку.
 
В Україні можуть створюватись підприємства таких видів:
 • приватне підприємство (засновується на власності фізичної особи);
 • колективне підприємство (засновується на власності трудового колективу підприємства);
 • господарське товариство (до нього належить: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство);
 • підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян (об'єднання громадян створюються відповідно до Закону “Про об'єднання громадян”);
 • комунальне підприємство (засноване на власності відповідної територіальної громади);
 • державне підприємство (засновується на державній власності), в тому числі казенне підприємство. Останнім є державне підприємство, яке не підлягає приватизації і за рішенням Кабінету Міністрів перетворюється у казенне підприємство. 
 
Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. В Україні державна реєстрація здійснюється у виконавчому органі міської, районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням підприємства (Закон України “Про підприємництво”).
 
Закон надає підприємствам право створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи. При цьому підприємство затверджує положення про них і надає право відкривати поточні та розрахункові рахунки.
 
Одночасно Закон дозволяє підприємствам об'єднуватись у:
 • асоціації (діють на підставі установчого договору, з метою постійної координації господарської діяльності. При цьому асоціація не втручається у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників);
 • корпорації (діють на підставі установчого договору, шляхом поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів. При цьому кожен з учасників делегує об'єднанню окремі повноваження для централізованого регулювання діяльністю);
 • консорціуми (діють на підставі статуту, шляхом об'єднання промислового і банківського капіталу. При цьому об'єднання є тимчасовим, так як створюється для досягнення учасниками об'єднання спільної мети );
 • концерни (діють на підставі статуту, шляхом об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо. При цьому утворюється повна фінансова залежність членів об'єднання від одного або групи підприємців).
 • інші об'єднання підприємств за галузевим, територіальним та іншими принципами.
 
Особливістю об'єднання є те, що підприємства, які входять до його складу, зберігають права юридичної особи.
 
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору