Закон України

„Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської
АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему”

Дата набуття чинності:
1 січня 2010 року

Законом затверджена Загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему (надалі - Програма).

Передбачається викласти в новій редакції статті 5 та 6 Закону України „Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему”. Відповідно до цих нових редакції роботи з перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему виконуються відповідно до затвердженої Програми. Однією з цілей щодо перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему є вилучення з нього матеріалів, які містять ядерне паливо, та радіоактивних відходів. При цьому до вилучення матеріалів, які містять ядерне паливо, та радіоактивних відходів з об'єкта „Укриття” забезпечується переведення їх у контрольований стан.

Програмою визначаються основні напрями робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему, орієнтовні обсяги їх фінансування, організаційні та технічні завдання. До розташованих на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, що підлягатимуть зняттю з експлуатації, належать:
 • перший, другий та третій енергоблоки (головні корпуси);
 • перше сховище відпрацьованого ядерного палива на основі технології „мокрого” зберігання;
 • тимчасові сховища рідких і твердих радіоактивних відходів.
Зняттю з експлуатації підлягають також інші об'єкти загальностанційного призначення: допоміжні, електротехнічні, гідротехнічні споруди, ставок-охолоджувач.

Крім того, вказується, що завершення діяльності із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему потребує близько 100 років, тому Програма містить першочергові заходи, які необхідно здійснити протягом 2009-2012 років на етапі припинення експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему.

Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики щодо:
 • підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему;
 • забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання.

Програмою передбачено діяльність за такими основними напрямами:
 • припинення експлуатації, підготовка до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС;
 • перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему;
 • поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС, що накопичені за період експлуатації та утворюватимуться під час виконання робіт із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему;
 • науково-технічна та інформаційна підтримка робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему, гарантування прозорості для суспільства рішень стосовно забезпечення безпеки діяльності, передбаченої Програмою;
 • соціальний захист працівників Чорнобильської АЕС та мешканців міста Славутич у зв'язку із достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації.

Для досягнення мети Програми в умовах відсутності досвіду зняття з експлуатації енергоблоків з реакторами типу РВПК-1000 необхідно:
 • удосконалювати нормативно-правову базу з питань зняття з експлуатації ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;
 • забезпечити будівництво об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які утворюватимуться у процесі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему;
 • створити на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС комплекс інженерно-технічних систем та споруд, інтегровану систему поводження з радіоактивними відходами.

Відповідно до Програми здійснювати діяльність із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС передбачається за такими етапами:
 • припинення експлуатації (підготовчий етап до зняття з експлуатації). Це етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива та переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, призначене для довгострокового зберігання. Поточний етап, під час якого виконується основне завдання, що визначає тривалість етапу, - вилучення ядерного палива з енергоблоків. Строк завершення - не раніше 2013 року;
 • остаточне закриття та консервація реакторних установок (орієнтовно до 2022 року);
 • витримка реакторних установок протягом періоду, під час якого повинне відбутися природне зниження радіоактивного випромінювання до прийнятного рівня (орієнтовно до 2045 року);
 • демонтаж реакторних установок(орієнтовно до 2065 року).
При цьому, вказується, що завдання щодо перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему розв'язуватиметься шляхом послідовного розроблення та виконання окремих планів, проектів або програм, спрямованих на здійснення зазначених заходів.

Надалі в Програмі визначаються основні завдання та заходи, які необхідно здійснити окремо на кожному етапі.

Перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему відповідно до Програми передбачає:
 • зменшення ризиків впливу іонізуючого випромінювання;
 • створення додаткових захисних бар'єрів, зокрема таких, що забезпечуватимуть належні умови для виконання робіт на наступному етапі;
 • вилучення з об'єкта „Укриття” паливовмісних матеріалів, високоактивних та довгоіснуючих радіоактивних відходів, переведення їх у безпечний стан, проміжне контрольоване зберігання та захоронення у глибинних сховищах (стабільних геологічних формаціях) у разі, якщо до початку їх вилучення (орієнтовно 30-50 років) не запропоновано альтернативного шляху забезпечення безпеки зберігання матеріалів у об'єкті „Укриття”.

У результаті виконання Програми до 2013 року передбачається:
 • припинити експлуатацію першого, другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та розпочати роботи щодо їх остаточного закриття і консервації;
 • створити ефективну систему поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС;
 • завершити будівництво та введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива;
 • завершити будівництво та введення в експлуатацію конфайнмента над об'єктом „Укриття”;
 • удосконалити систему соціальних гарантій працівникам Чорнобильської АЕС;
 • забезпечити прозорість висвітлення питань, пов'язаних з безпекою діяльності з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги та добровільних внесків юридичних або фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені законом. Відповідні зміни Законом вносяться до статті 7 Закону України „Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему”.

В Програмі вказано, що загальна сума фінансування передбачених в ній робіт за рахунок коштів державного бюджету становить 3535,90 мільйона гривень (без врахування видатків 2009 року). Реалізація проектів міжнародної технічної допомоги здійснюється в обсягах і за планами фінансування, які передбачені контрактами.

Програма містить додаток, в якому визначаються першочергові заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта „Укриття” на екологічно безпечну систему, джерела та обсяг фінансування цих заходів, а також термін їх здійснення.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору