Закон України

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб”

Дата набуття чинності:
8 червня 2007 року

Законом вносяться відповідні зміни до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 9 квітня 1992 року за № 2262-ХІІ, відповідно до яких в новій редакції викладено:
  • статтю 10, згідно якої призначення і виплата пенсій особам здійснюються органами Пенсійного фонду України;
  • частину 1 статті 48, якою передбачено, що заява про призначення пенсії подається до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі. При цьому днем звернення за призначенням пенсії є день подання до відповідного органу Пенсійного фонду України письмової заяви з усіма необхідними для цього документами, а в разі пересилання заяви і документів поштою - дата їх відправлення;
  • статтю 49, відповідно до якої пенсію призначають органи Пенсійного фонду України. Документи про призначення пенсії розглядає орган Пенсійного фонду України і не пізніше ніж у 10-денний строк з дня їх надходження приймає рішення про призначення або про відмову в призначенні пенсії. Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням причини орган Пенсійного фонду України видає (надсилає) заявникові не пізніше ніж протягом 5 днів після прийняття відповідного рішення;
  • частину 2 статті 52, згідно якої іншим особам, які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії виплачуються органами Пенсійного фонду України через установи відкритого акціонерного товариства ”Державний ощадний банк України” за місцем фактичного проживання пенсіонера на підставі відповідних документів, що оформляються органом Пенсійного фонду України;
  • статтю 55, якою встановлюється, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але своєчасно не отримав з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більш як за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми недоотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії. Нараховані суми пенсії, не отримані пенсіонером з вини органу Пенсійного фонду України, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів;
  • друге речення частини 3 статті 63, яким передбачено, що перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Законом внесено зміни до Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 року за № 1058-ІV, відповідно до яких військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Закон встановлює, що пенсійні посвідчення, видані особам, звільненим з військової служби, та іншим особам, передбаченим цим Законом, дійсні до їх обміну в установленому порядку на посвідчення, видані органом Пенсійного фонду України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору