Закон України

“Про страхування”.

Дата набуття чинності:
11 квітня 1996 року


Згідно Закону України № 2745-ІІІ від 4 жовтня 2001 року цей Закон було викладено у новій редакції, яка набула чинності 7 листопада 2001 року.

Закон регулює відносини у сфері страхування в Україні. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.

Згідно Закону страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання страхових випадків, визначених договором страхування за рахунок коштів страхових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

Страховиками визнаються фінансові установи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. Страхова діяльність в Україні здійснюється виключно страховиками - резидентами України, які отримали відповідну ліцензію.

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із страховиками договори страхування.

Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, пов'язані:

з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника (особисте страхування);

з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);

з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Страхування може бути добровільним або обов'язковим. Добровільне страхування здійснюється на підставі договору між страхувальником і страховиком. Обов'язкове страхування запроваджується законами України. Перелік видів обов'язкового страхування визначено в ст. 7 Закону.

Закон також визначає особливості укладення договору страхування (Розділ ІІ), умови забезпечення платоспроможності страховиків (Розділ ІІІ).

Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Уповноваженим органом та його органами на місцях. Особливості державного нагляду за страховою діяльністю в Україні визначаються в Розділі IV Закону.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору