Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки

“Про мови в Українській РСР”

Дата набуття чинності:
1 січня 1991 року

Згідно Закону державною мовою в Україні є українська. Україна створює необхідні умови для розвитку і використання мов інших національностей в країні. У роботі органів державної влади, розташованих у місцях компактного проживання національних меншин, можуть використовуватись поряд з українською і мови цих національних меншин.

Мовами міжнаціонального спілкування в Україні є українська, російська та інші мови.

Закон гарантує громадянам України право користуватись своєю національною мовою або будь-якою іншою.

Державні службовці повинні володіти українською і російською  мовами. Незнання громадянином української або російської мови не є підставою для відмови йому у прийнятті на роботу.

Законом забороняється мовна дискримінація. Також не дозволяється надання будь-яких привілеїв чи застосування обмежень прав особи за мовною ознакою.

В Україні мовою роботи, діловодства та документообігу органів державної влади, підприємств, установ, організацій є українська мова. У місцях проживання національних меншин у діловодстві поряд з українською, може застосовуватись і національна мова більшості населення тієї чи іншої місцевості.

Технічна і проектна документація в Україні виготовляється українською або російською мовами.

Офіційні документи, які посвідчують статус особи (паспорт, трудова книжка, документи про освіту, свідоцтво про одруження, свідоцтво про смерть) виконуються також українською та російською мовами.

В Україні в усіх сферах обслуговування громадян вживається українська або інша мова, прийнята для сторін.

Судочинство в Україні здійснюється українською мовою. У місцях проживання національних меншин судочинство може здійснюватись національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості. Нотаріальне діловодство ведеться тією мовою, якою в даній місцевості здійснюється судочинство.

Відповідно до Закону вільний вибір мови навчання є невід'ємним правом громадян України. Кожній дитині гарантується право на виховання і одержання освіти національною мовою. Це право забезпечується створенням мережі дошкільних установ та шкіл з вихованням і навчанням українською та іншими національними мовами.

В Україні виховання та навчання у дитячих дошкільних закладах, школах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах здійснюється українською мовою. У місцях проживання національних меншин виховання та навчання у вищезазначених закладах поряд з українською, може здійснюватись і національною мовою більшості населення тієї чи іншої місцевості. Згідно Закону обов'язковим у загальноосвітніх школах є вивчення як української, так і російської мови. При вступі до вищого навчального закладу абітурієнт обов'язково складає іспит з української мови.

Офіційною мовою засобів масової інформації в Україні є українська. Але засоби масової інформації також можуть виходити і на мові інших національностей.

Назви у знаках для товарів і послуг подаються українськими заявниками українською мовою, якщо товари реалізуються, а послуги надаються виключно на території України.