Закон України

Про внесення змін до Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”

Дата набуття чинності:
12 квітня 2007 року

Законом встановлено у частинах 4 та 6 статті 45, частині 11 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 за № 280/97-ВР слово
”правомочною” замінити словом „повноважною”.

Закон передбачає частину 2 статті 46 Закону викласти в новій редакції, згідно якої перша сесія новообраної сільської, селищної, міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно сільського, селищного, міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного сільського, селищного, міського голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний сільський, селищний, міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Закон викладає частину 3 статті 46 Закону в новій редакції, якою передбачено, що першу сесію новообраної районної у місті, районної, обласної ради скликає відповідна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

Відповідно до змін, внесених Законом до частини 14 статті 46 Закону, передбачається, що регламентом ради визначаються наступні питання:
  • порядок проведення першої сесії ради;
  • порядок обрання голови та заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради;
  • порядок скликання чергової та позачергової сесії ради;
  • порядок призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях;
  • прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань;
  • порядок роботи сесії.
До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору