Закон України

„Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин”

Дата набуття чинності:
10 червня 2003 року

Законом України „Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин” ратифіковано Європейську хартію регіональних мов або мов меншин (далі - Хартія), підписану від імені України 2 травня 1996 року в місті Страсбурзі.

В Законі вказано, що положення Хартії застосовуються до мов таких національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської.

Україна бере на себе зобов'язання відповідно до наступних частин Хартії:
- I „Загальні положення”, в якій містяться зобов'язання, які беруть на себе Сторони, процедури виконання Хартії, режими охорони мов;
- II „Цілі та принципи, яких необхідно дотримуватися”, крім пункту 5 статті 7 цієї частини, згідно з яким, Сторони зобов'язуються застосовувати, mutatis mutandis, принципи, наведені у цій частині, до нетериторіальних мов;
- IV „Застосування Хартії”, в якій містяться положення щодо доповідей про політику та про заходи щодо виконання цієї Хартії, які Сторони подають Генеральному секретарю Ради Європи на періодичній основі і у форматі, визначеному Комітетом міністрів;
- V „Заключні положення”, в якій вказано порядок підписання Хартії та набрання нею чинності.

Також, в V Частині  Хартії вказується, що Стосовно будь-якої держави, яка приєдналася до Хартії, Хартія набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення тримісячного періоду від дати здачі на зберігання Генеральному секретарю Ради Європи документа про приєднання.

Будь-яка держава під час підписання або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти чи свого документа про прийняття, затвердження або приєднання може заявити одне або декілька застережень до пунктів 2 - 5 статті 7 цієї Хартії. Інші застереження не дозволяються.
Будь-яка Договірна Держава, яка заявила таке застереження, може повністю або частково відкликати його шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради Європи. Відкликання набирає чинності від дати отримання Генеральним секретарем такого повідомлення.

Будь-яка Сторона може у будь-який час денонсувати цю Хартію шляхом подання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря Ради Європи. Така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шестимісячного періоду від дати отримання Генеральним секретарем такого повідомлення.

Що стосується частини ІІІ Хартії, в якій викладаються заходи, спрямовані на заохочення використання регіональних мов або мов меншин у суспільному житті, в таких галузях, як освіта, судова влада, адміністративні органи та публічні послуги, засоби масової інформації, культурна діяльність та засоби її здійснення, економічне і соціальне життя, транскордонний обмін, то, згідно з Законом, стосовно кожної мови, на яку відповідно до Закону поширюються положення Хартії, застосовуються не всі заходи заохочення, а лише ті, які містяться в  наступних пунктах та підпунктах статей 8 - 14 частини III Хартії:
- підпункти „a (iii)”, „b (iv)”, „c (iv)”, „d (iv)”, „e (iii)”, „f (iii)”, „g”, „h”, „i” пункту 1 та пункт 2 статті 8;
- підпункти „a (iii)”, „b (iii)”, „c (iii)” пункту 1, підпункт „c” пункту 2 та пункт 3 статті 9;
- підпункти „a”, „c”, „d”, „e”, „f”, „g” пункту 2, підпункт „c” пункту 4 статті 10;
- підпункти „a (iii)”, „b (ii)”, „c (ii)”, „d”, „e (i)”, „g” пункту 1, пункти 2 та 3 статті 11;
- підпункти „a”, „b”, „c”, „d”, „f”, „g” пункту 1 та пункти 2 і 3 статті 12;
- підпункти „b”, „c” пункту 1 статті 13;
- підпункти „a”, „b” статті 14.

При застосуванні положень Хартії заходи, спрямовані на утвердження української мови як державної, її розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України, не вважаються такими, що перешкоджають чи створюють загрозу збереженню або розвитку мов, на які відповідно до статті 2 цього Закону поширюються положення Хартії.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору