Закон України

„Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”

Дата набуття чинності:
14 січня 2009 року

Закон прийнято з метою стабілізації будівництва, підвищення платоспроможності населення, забезпечення реалізації житлових прав громадян, які потребують державної підтримки, стимулювання розвитку будівельної та суміжних галузей в умовах світової фінансової кризи.

Відповідно до статті 1 Закону подолання кризових явищ у будівельній галузі та житловому будівництві здійснюється шляхом:
  • викупу у забудовників та/або фінансових установ нереалізованого житла в об'єктах будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних осіб у разі неспроможності забудовників продовжувати будівництво житла у зв'язку з недостатнім обсягом коштів для формування фондів соціального та службового житла;
  • надання громадянам державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла шляхом сплати державою частини його вартості;
  • отримання громадянами житла в оренду з викупом за рахунок власних коштів громадян та коштів державної підтримки;
  • надання фізичним та юридичним особам пільгових кредитів на будівництво житла та компенсацій процентної ставки за цими кредитами;
  • збільшення статутних капіталів державних банків та Державної іпотечної установи для надання кредитів на завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків;
  • викупу державою у кредиторів іпотечних кредитів, отриманих фізичними особами на будівництво та придбання житла до набрання чинності Законом і віднесених до категорії ризикованих.

Статтею 3 Закону встановлено, що до 1 січня 2012 року кредитно-фінансові установи здійснюють пільгове кредитування суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють будівництво (забудовників), для будівництва житла та інших об'єктів будівництва під заставу цінних паперів, майнових прав та інших активів. Порядок надання таких кредитів визначається Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України. Кредитно-фінансовим установам за укладеними договорами забороняється збільшувати процентну ставку за кредитами, отриманими фізичними та юридичними особами на придбання або будівництво житла. Така ставка може бути змінена лише за згодою сторін.

Стаття 4 Закону встановлює порядок державної підтримки доступного житла. Доступне житло – це збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) та квартири. Державна підтримка будівництва доступного житла полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або наданні пільгового іпотечного житлового кредиту в уповноваженому банку. Державна підтримка надається з розрахунку не більш як 21 квадратний метр на одну особу та додатково 10,5 квадратних метра загальної площі житла на сім'ю. Решту вартості житла сплачує громадянин, який уклав договір про будівництво (придбання) доступного житла, за власні кошти.

Відповідно до статті 5 Закону передбачається можливість оренди житла з викупом. Оренда житла з викупом – це правовідносини підприємства-орендодавця та фізичної особи - орендаря, що виникають на підставі укладеного ними договору оренди житла з викупом та регулюються Цивільним кодексом України і Законом. Відносини оренди встановлюються на підставі договору оренди житла з викупом за умови сплати орендарем коштів початкового внеску відповідно до порядку оренди житла з викупом, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Орендар житла вносить орендну плату відповідно до умов, визначених у договорі оренди житла з викупом, протягом строку дії договору до повного викупу житла та набуття житла у власність орендарем.

Орендар житла зобов'язаний компенсувати орендодавцю витрати, пов'язані з вчиненням юридичних дій: страхові платежі, витрати на оформлення прав власності на нерухоме майно, на державну реєстрацію обтяжень нерухомого майна, нотаріальні послуги, резерви непередбачених витрат, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань орендаря. Розмір резервів непередбачених витрат, пов'язаних з обслуговуванням зобов'язань орендаря, не може перевищувати три відсотки вартості житла. Орендар самостійно сплачує комунальні платежі.

Закон доповнює Цивільний кодекс України статтею 810-1, згідно якої оренда житла з викупом є особливим видом найму (оренди) житла. За договором оренди житла з викупом одна сторона підприємство-орендодавець передає другій стороні - фізичній особі (особі-орендарю) житло за плату на довготривалий (до 30 років) строк, після закінчення якого або достроково, за умови повної сплати орендних платежів, житло переходить у власність орендаря.

Підприємство-орендодавець набуває право власності на попередньо обране особою-орендарем житло з метою подальшої передачі такого житла у довгострокову оренду з викупом такій особі та здійснює розпорядження таким житлом до його повного викупу. Укладення та припинення договору оренди житла з викупом здійснюються на умовах та у порядку, визначених законом.

Законом вносяться зміни до Закону України „Про інвестиційну діяльність”. Відповідно до цих змін державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться на засадах організаційної єдності державним підприємством „Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи” центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури та її місцевими підрозділами (філіями) за участю експертних підрозділів організацій - співвиконавців комплексної державної експертизи.

Закон також вносить відповідні зміни до законів України „Про пожежну безпеку”, „Про трубопровідний транспорт”, „Про електроенергетику”, „Про столицю України - місто-герой Київ”, „Про Національний банк України”, „Про архітектурну діяльність”, „Про природні монополії”, „Про планування і забудову територій”, „Про іпотеку” тощо.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору