Закон України

„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження”

Дата набуття чинності:
1 січня 2008 року

Законом передбачено включити до Закону України „Про енергозбереження” від 1 липня 1994 року за № 74/94-ВР статтю 13, яка визначає, що для забезпечення фінансування заходів щодо ефективного використання паливо-енергетичних ресурсів утворюється Державний фонд енергозбереження. Джерелами формування Держаного фонду енергозбереження є:
 • кошти, отримані у вигляді штрафних санкцій за порушення законодавства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів;
 • частина зборів за використання природних ресурсів, розмір якої визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;
 • кошти, отримані за видачу Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів документів дозвільного характеру;
 • добровільні внески підприємств, установ, організацій та громадян.
Порядок розподілу коштів, що надходить до Державного фонду енергозбереження, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Закон вносить зміни до статті 16 Закону України „Про енергозбереження”, згідно яких Кабінетом Міністрів України встановлюється:
 • Порядок пріоритетного кредитування заходів щодо забезпечення раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, використання нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії, виробництва альтернативних видів палива;
 • Перелік видів енергозберігаючого обладнання, до яких застосовується підвищення норм амортизації;
 • Порядок надання державних субсидій та здійснення безповоротного асигнування.

За перевитрати паливно-енергетичних ресурсів понад встановлені показники норм питомих витрат суб’єкти господарювання сплачують збір за перевитрати паливно-енергетичних ресурсів (енергетичний збір) у розмірі 200 відсотків вартості перевитрачених ресурсів. До обсягу перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, на які нараховується енергетичний збір, не включається обсяг видів палива та паливно-енергетичних ресурсів, отриманих суб’єктом господарювання з альтернативних джерел енергії.

Закон доповнює статтю 19 Закону України „Про Єдиний митний тариф” від 5 лютого 1992 року за № 2097-ХІІ положеннями, згідно яких від сплати мита звільняються:
 • устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива (надалі - товари), що ввозяться на митну територію України вітчизняними підприємствами, за умов, якщо ці товари застосовуються ними для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні. Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України;
 • матеріали, устаткування та комплектуючі, що ввозяться на митну територію України і використовуються для виробництва устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких приводить до економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, виробництва альтернативних видів палива, якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні. Порядок ввезення, перелік та обсяги зазначених товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Доповнення, які вносяться до пункту 7.21 статті 7 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 року за № 334/94-ВР визначають, що від оподаткування звільняється  прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України таких видів товарів власного виробництва за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України:
 • устаткування, що працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії;
 • енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;
 • устаткування для виробництва альтернативних видів палива.

Також, звільняється від оподаткування прибуток підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, але в сумі не більш як 50 відсотків суми прибутку, що підлягає оподаткуванню. До Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, включаються підприємства, установи, організації, які включені до галузевих програм з енергозбереження та за результатами проведення експертизи органами Державної інспекції з енергозбереження отримали висновок про відповідність енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або знаходяться на стадії розробки та впровадження, критеріям енергозбереження та включені до галузевих програм енергозбереження. Ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, покладається на Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. Порядок включення підприємств до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів, затверджується Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору