Закон України

Про державний реєстр виборців

Дата набуття чинності
1 жовтня 2007 року

Закон визначає правові та організаційні засади створення і ведення єдиного Державного реєстру виборців в Україні.

Відповідно до Закону Державний реєстр виборців (далі - Реєстр) - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система (банк даних), призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені цим Законом відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (далі - виборців).

Основними завданнями Реєстру є:
 • ведення персоніфікованого обліку виборців;
 • складання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, для всеукраїнських та місцевих референдумів.

При веденні Реєстру основними засадами виступають:
 • законність і пріоритет прав людини;
 • загальний характер Реєстру;
 • повнота і цілісність відомостей Реєстру;
 • достовірність відомостей Реєстру;
 • однократність включення виборця до Реєстру;
 • постійність Реєстру;
 • публічний характер Реєстру;
 • поновлювальність відомостей Реєстру;
 • захищеність Реєстру.

До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені цим Законом відомості про виборця (персональні дані) таких видів:
 • ідентифікаційні персональні дані виборця (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження);
 • персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця (виборча адреса виборця, номер територіального або зазначення закордонного виборчого округу, до якого віднесений виборець, номер постійної виборчої дільниці, до якої віднесений виборець, відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно (за наявності підстав) );
 • службові персональні дані (дата набуття виборцем громадянства України, дата визнання особи недієздатною (для осіб, включених до Реєстру та визнаних судом недієздатними), службова відмітка про вибуття виборця із зареєстрованого місця проживання (без внесення змін до його виборчої адреси)дата смерті виборця або дата оголошення його померлим (для померлих осіб, включених до Реєстру)).

Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Законом.

Законом регулюються відносини виборця з Реєстром, відповідно кожен виборець має право:
 • подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;
 • знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;
 • знати про використання своїх персональних даних для цілей;
 • одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру повну інформацію в доступній формі про свої персональні дані, внесені до Реєстру, у порядку, встановленому цим Законом;
 • звертатися у порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;
 • оскаржувати у порядку, встановленому законом, рішення, дії чи бездіяльність органів Реєстру;
 • захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення при веденні Реєстру. 

Реєстр ведеться в електронній формі як банк даних з єдиною базою даних, яка містить персональні дані усіх виборців України.

Відповідно до Закону для ведення Реєстру застосовуються системи кодування, погоджені з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Системи класифікації, необхідні для функціонування Реєстру, розробляються розпорядником Реєстру та затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Законом визначено, що до органів Державного реєстру виборців (далі - органи Реєстру) належать:
 • розпорядник Державного реєстру виборців (розпорядником Реєстру є Центральна виборча комісія);
 • органи ведення Державного реєстру виборців ( органами ведення державного реєстру є: у районі, районі в місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ районної, районної у місті державної адміністрації; у місті обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення без районного поділу - відповідний виконавчий орган міської ради; у районі в місті обласного значення з районним поділом - відповідний виконавчий орган районної у місті ради або відповідний структурний підрозділ створеного у районі виконавчого органу міської ради)
 • регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (до них належать: в Автономній Республіці Крим - виборча комісія Автономної Республіки Крим; в області, місті Києві, місті Севастополі - відповідний структурний підрозділ обласної, міської державної адміністрації).
Відповідно до Закону розпорядження про внесення даних про особу до Реєстру видається на підставі  подання таких документів які підтверджують набуття особою права голосу:
 • у зв'язку з досягненням особою віку 18 років;
 • у зв'язку з набуттям особою громадянства України;
 • у зв'язку з поновленням дієздатності особи, не включеної до Реєстру;
 • у разі виявлення не включеної до Реєстру особи, яка має право голосу.

Вищезазначені документи, можуть бути подані до відповідного органу ведення Реєстру в порядку:
 • звернення особи за власною ініціативою;
 • періодичного поновлення персональних даних Реєстру;
 • уточнення персональних даних Реєстру.

Органи ведення Реєстру здійснюють щоквартальне поновлення бази даних Реєстру.

Відповідно до Закону політична партія, що має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, а також політична партія, що входить до складу блоку, який має свою фракцію у поточному скликанні Верховної Ради України, має право брати участь у здійсненні публічного контролю ведення Реєстру.

Фінансування діяльності щодо створення та ведення Реєстру здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, а також (у частині фінансування діяльності органів місцевого самоврядування у випадках, передбачених цим Законом) за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів як фінансування делегованих повноважень.

При підготовці до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися тільки для:
 • складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
 • уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;
 • надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
 • перевірки відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах.

Законом передбачено можливість оскарження порушень Закону та відповідальність за його порушення.

Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до відповідного регіонального органу адміністрування Реєстру рішення, дії чи бездіяльність органу ведення Реєстру стосовно свого звернення.

Дії або бездіяльність регіонального органу адміністрування Реєстру, які порушують вимоги цього Закону, можуть бути в установленому законом порядку оскаржені до розпорядника Реєстру.

Особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе чи інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру чи отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи бездіяльність відповідного органу Реєстру у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Законами України передбачається кримінальна, адміністративна та інша юридична відповідальність за зловживання доступом або за несанкціонований доступ до Реєстру, порушення передбачених цим та іншими законами правил захисту персональних даних та програмного забезпечення Реєстру, за неправомірне використання та поширення персональних даних Реєстру, інші порушення вимог цього Закону.


Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору