Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Закон України
„Про ратифікацію Рішення про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року”

Дата набуття чинності:
20 січня 2009 року

Законом ратифіковано Рішення про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року (далі - Рішення), підписане у Москві 3 грудня 2004 року.

Рішенням внесено зміни до Правил визначення країни походження товарів. Відповідно до Рішення заповнення сертифіката про походження  товарів форми СТ-1, необхідно дотримуватись таких вимог:
  • графа 9 – „Критерій походження”. Зазначаються такі критерії походження товарів:
„П” - товар, повністю виготовлений у державі - учасниці Угоди про створення зони вільної торгівлі  від 15 квітня 1994 року;
„Д1701” - товар, підданий достатній обробці/переробці, із зазначенням перших чотирьох цифр коду товарної позиції за ТН ЗЕД СНД кінцевої продукції, наприклад - 1701.

  • графа 10 – „Вага брутто/нетто (кг)”. Зазначаються вагові або кількісні характеристики товару; розбіжності між фактичною кількістю товару й зазначеною в сертифікаті не повинні перевищувати 5 %;

  • графа 11 – „Номер і дата рахунка-фактури”. Зазначаються відомості про рахунок-фактуру або рахунок-проформу, або інший документ, що відображає фінансово-кількісні параметри товару (під час здійснення довгострокових контрактів, коли вантаж надходить від одного й того самого вантажовідправника одному й тому самому вантажоотримувачу, заповнення графи не обов'язкове);

  • графа 12 – „Засвідчення”. Заповнюється уповноваженим органом і містить його назву, адресу, печатку та дату засвідчення відомостей, зазначених у сертифікаті, а також підпис, прізвище та ініціали особи, уповноваженої засвідчити сертифікат;

  • графа 13 – „Декларація заявника”. Зазначається країна, в якій товар був повністю виготовлений або підданий достатній переробці, дата декларування відомостей про країну походження товару, а також проставляється печатка заявника і підпис, прізвище та ініціали уповноваженої особи заявника.

Статтею 3 Рішення встановлено, що органи, уповноважені видавати сертифікати походження товарів форми СТ-1, забезпечують застосування бланків сертифікатів походження товарів форми СТ-1 зі змінами, оформленими Рішенням, з 1 січня 2005 року.