Закон України

„Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво
(асигнування 2006 року)”

Дата набуття чинності:
30 листопада 2008 року

Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 року), підписану 26 березня 2008 року в Києві (надалі - Угода).

В статті 1 Угоди передбачено, що Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінету Міністрів України або іншим бенефіціарам, яких мають спільно вибрати Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина, можливість отримати від „Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW)” - Кредитної Установи для Відбудови (надалі - „KfW”) такі суми:
  • позики на суму до 16 500 000 євро для проекту „Енергоефективність I”, якщо після перевірки, проведеної за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що цей проект заслуговує на сприяння. При цьому, передбачені наступні умови надання такої позики: термін погашення - 40 років, у тому числі пільговий період - 10 років; процентна ставка - 0,75% річних; на невиплачені суми позики нараховуються комісійні за згоду на їх надання - 0,25% річних; витрати по перерахуванню та трансферту коштів будуть визначатися договорами, що укладатимуться відповідно до Угоди;
  • гранти на супровідні заходи, необхідні для реалізації проекту „Енергоефективність I” та опікування ним, на суму до 1 000 000 євро (одного мільйона євро).

Крім того, відповідно до Угоди Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінетові Міністрів України або під гарантію Кабінету Міністрів України іншому позичальнику, якого мають спільно вибрати Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина, можливість отримати:
  • додатково до вищезазначених сум, позики KfW на суму до 100 000 000 євро у рамках офіційної співпраці задля економічного розвитку та при наявності гарантійного забезпечення. Зазначені позики використовуватимуться для надання кредитів змішаного фінансування або пакетних кредитів у межах Угоди про фінансове співробітництво. Ці позики передбачаються для фінансування заходів у сфері енергоефективності. Умови надання позик визначатимуться кредитними договорами, що укладатимуться між кредитором, позичальником та виконавцем проекту;
  • для проекту „Енергоефективність IІ” пільгову позику KfW, що надаватиметься у рамках офіційної співпраці задля економічного розвитку, на суму до 68 000 000 євро, якщо після перевірки, проведеної за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що цей проект заслуговує на сприяння у рамках співпраці задля економічного розвитку. Умови надання позик визначатимуться кредитними договорами, що укладатимуться між кредитором, позичальником та виконавцем проекту. Цей проект не може бути замінений іншими проектами.

В Угоді встановлено, що проект „Енергоефективність I” може бути замінений іншими проектами за взаємним погодженням між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. При цьому, передбачено, що якщо Уряд Федеративної Республіки Німеччина надалі надаватиме Кабінету Міністрів України можливість отримати від KfW подальші позики або гранти для підготовки даного проекту або подальші гранти для супровідних заходів, необхідних для його реалізації та опікування ним, то застосовуватимуться положення Угоди.

В статті 2 Угоди вказується, що використання вищезазначених позик та грантів, умови, за яких вони надаються, та порядок розміщення підрядів визначаються в договорах, що укладаються між бенефіціарами таких позик і грантів та KfW, і підлягають правовим приписам, чинним у Федеративній Республіці Німеччина, та погодженню з Кабінетом Міністрів України. При цьому, зобов'язання про надання вказаних сум, втрачає чинність, якщо протягом 8 років після року прийняття зобов'язань щодо асигнувань не були укладені відповідні договори про позики та гранти. Стосовно цих сум термін закінчується після 31 грудня 2014 року.

Відповідно до Угоди Кабінет Міністрів України, якщо він сам не буде позичальником, гарантуватиме KfW здійснення всіх платежів у євро на виконання зобов'язань позичальників на основі договорів, що укладатимуться згідно Угоди. Крім того, Кабінет Міністрів України, якщо він сам не буде бенефіціаром грантів, гарантуватиме KfW задоволення можливих з її боку претензій на повернення коштів, які можуть виникнути на основі договорів про фінансування.

KfW звільняється від усіх податків та інших державних зборів, що стягуються в Україні у зв'язку з укладенням і виконанням договорів про позики та гранти (стаття 3 Угоди).

Стосовно перевезень людей і вантажів морським, наземним та повітряним транспортом, що пов'язані з наданням за Угодою позик і грантів, то відповідно до статті 4 Угоди Кабінет Міністрів України дозволяє пасажирам і постачальникам вільний вибір транспортних підприємств, не вживає жодних заходів, що виключають або ускладнюють рівноправну участь транспортних підприємств - резидентів Федеративної Республіки Німеччина, та надає у разі необхідності дозволи, потрібні для участі цих підприємств.

Встановлено, що Угода набуває чинності з дати отримання Урядом Федеративної Республіки Німеччина письмового повідомлення Кабінету Міністрів України про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору