Закон України

Про електроенергетику

Дата набуття чинності:
20 листопада 1997 року

Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт на об'єктах електроенергетики незалежно від форм власності, безпечною експлуатацією енергетичного обладнання і державним наглядом за режимами споживання електричної і теплової енергії.

Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у різних формах власності. Перелік об'єктів електроенергетики, які не підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Приватизація об'єктів електроенергетики здійснюється відповідно до законодавства України про приватизацію. Не підлягає приватизації майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні і міждержавні електричні мережі, а також майно наукових установ загальнодержавного значення.

Державний нагляд в електроенергетиці здійснюють Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж та Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та інші органи, визначені законодавством України.

Державне регулювання діяльності в електроенергетиці провадиться шляхом:
- надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в електроенергетиці;
- формування тарифної політики;
- встановлення порядку здійснення контролю за діяльністю суб'єктів електроенергетики, інших учасників оптового ринку електричної енергії;
- встановлення відповідальності за порушення ними умов і правил здійснення діяльності на оптовому ринку електричної енергії.
Органом який здійснює державне регулювання діяльності в електроенергетиці є Національна комісія регулювання електроенергетики України. Дана комісія видає спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної енергії. Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності

Формування оптових тарифів на електричну енергію здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України згідно з договором. Оптові тарифи можуть передбачати витрати на спільне фінансування розвитку нетрадиційних джерел електричної енергії. На фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій встановлюється цільова надбавка в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України. Підприємства, які постачають електричну енергію мережами, які не є їх власністю, повинні купувати електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України та вносити плату за користування місцевими (локальними) електричними мережами.

Роздрібна ціна на електричну енергію формується енергопостачальниками згідно з умовами і правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії. Тарифи на передачу і постачання електричної енергії місцевими (локальними) електромережами регулюються Національною комісією регулювання електроенергетики України.

Проектування та будівництво (нове будівництво, розширення, реконструкція і технічне переоснащення) об'єктів електроенергетики здійснюється на основі законодавства про будівництво. Оснащення об'єктів електроенергетики здійснюється на тендерних засадах.

На об'єктах електроенергетики встановлюється особливий режим допуску. Особливо важливі об'єкти електроенергетики охороняються відомчою воєнізованою охороною у взаємодії із спеціалізованими підрозділами інших відомств. Особовий склад відомчої воєнізованої охорони об'єктів електроенергетики забезпечується вогнепальною зброєю і спеціальними засобами самооборони.

Підприємства електроенергетики повинні додержувати вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища. У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності електричних станцій, магістральних та міждержавних електричних мереж приймається Кабінетом Міністрів України.

Страйки на підприємствах електроенергетики забороняються у випадках, коли вони можуть призвести до порушення сталості об'єднаної енергосистеми України або теплопостачання в осінньо-зимовий період.

В Законі висвітлені права, обов'язки та відповідальність енергопостачальників та споживачів електричної енергії.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору