Закон України

Про війська Цивільної оборони України

Дата набуття чинності:
7 травня 1999 року

В Законі зазначено, що військами Цивільної оборони України є спеціалізовані військові формування, які підпорядковуються керівнику центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Дані війська призначені для захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, спричинених аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, ліквідації їх наслідків та виконання інших передбачених законом завдань.

До складу військ Цивільної оборони України входять військові з'єднання, частини і підрозділи, навчальні військові частини і підрозділи, органи управління військами, відповідні кафедри військової підготовки вищих навчальних закладів.

Діяльність військ Цивільної оборони України будується на засадах:
- централізованого керівництва;
- колегіального розроблення рішень і єдиноначальності під час їх виконання;
- додержання військової дисципліни;
- законності;
- гласності та збереження державної таємниці.

Діяльність будь-яких політичних партій і рухів у військах Цивільної оборони України та членство в них військовослужбовців забороняється.

Закон наводить перелік повноважень Кабінету Міністрів України, Міністерств та інші центральних органів виконавчої влади України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань забезпечення ефективної діяльності військ Цивільної оборони України.

Війська Цивільної оборони України комплектуються в порядку призову громадян на військову службу на основі загального військового обов'язку, а також на добровільній основі за контрактом. Перелік посад, які підлягають заміщенню військовослужбовцями за контрактом, затверджується керівником центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Добір призовників для військ Цивільної оборони України відповідно до закону здійснюється призовними комісіями, військовими з'єднаннями і частинами військ Цивільної оборони України.

Умови, порядок і строки проходження служби військовослужбовцями військ Цивільної оборони України, їх статус, права і обов'язки, порядок переміщення по службі, присвоєння військових звань, атестації та звільнення із служби визначаються законами з питань проходження військової служби та іншими виданими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Зразки форменого одягу військовослужбовців військ Цивільної оборони України затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Трудові відносини працівників військ Цивільної оборони України регулюються законодавством про працю.

Військовослужбовцям військ Цивільної оборони України для виконання покладених на них обов'язків надається право:
- вимагати від посадових осіб та громадян здійснення заходів щодо захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, припинення дій, що перешкоджають військам Цивільної оборони України виконувати поставлені завдання;
- провадити оточення (блокування) певних територій, окремих будівель, споруд і об'єктів під час аварій, катастроф, стихійного лиха та пожеж;
- користуватися у разі необхідності засобами зв'язку підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;
- користуватися поза чергою у разі необхідності всіма видами пасажирського транспорту приміського та міжміського сполучення;
- тимчасово забороняти або обмежувати рух транспорту та пішоходів поблизу та в межах зони надзвичайної ситуації.

Війська Цивільної оборони України фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору