Закон України

“Про Державний бюджет України на 2013 рік”

Дата набуття чинності:
1 січня 2013 року

Статтею 1 Закону визначено доходи Державного бюджету України на 2013 рік у сумі 370.046.828,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 322.076.522,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.970.305,5 тис. гривень.

Затверджено видатки Державного бюджету України на 2013 рік у сумі 419.330.090 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 370.481.809,1 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 48.848.280,9 тис. гривень.

Відповідно до статті 6 Закону у 2013 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 50.000.000 тис. гривень:
 • за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки для кредитування проектів інвестиційного характеру на об'єктах, що мають загальнодержавне значення, у тому числі за такими можливими напрямами: 1) за зобов'язаннями Державного агентства автомобільних доріг України; 2) за зобов'язаннями публічного акціонерного товариства “Український банк реконструкції та розвитку”; 3) за запозиченнями Державної іпотечної установи; 4) за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, об'єкти державної власності яких належать до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів; 5) для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів; 6) для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в Запоріжжі;
 • на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України;
 • за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання зобов'язань головних розпорядників бюджетних коштів, що виникають при залученні ними коштів для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень.

Статтею 7 Закону встановлено на 2013 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 1108 гривень, з 1 грудня - 1176 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 • дітей віком до 6 років: з 1 січня - 972 гривні, з 1 грудня - 1032 гривні;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1210 гривень, з 1 грудня - 1286 гривень;
 • працездатних осіб: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 894 гривні, з 1 грудня - 949 гривень.

Згідно статті 8 Закону у 2013 році мінімальна заробітна плата становитиме:
 • у місячному розмірі: з 1 січня - 1147 гривень, з 1 грудня - 1218 гривень;
 • у погодинному розмірі: з 1 січня - 6,88 гривні, з 1 грудня - 7,3 гривні.

Джерела формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2013 рік визначені статтями 11 – 13 Закону.

Відповідно до статті 14 Закону у 2013 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України спрямовуються на:
 • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування;
 • державну підтримку галузі тваринництва;
 • фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку;
 • здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь;
 • реалізацію заходів у сфері культури та спорту, включаючи фінансове забезпечення державних об'єктів олімпійської підготовки, а також щодо лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями;
 • державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів;
 • придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів;
 • державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату;
 • програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону;
 • реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: 1) підтримки впровадження Енергетичної стратегії України на період до 2030 року; ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; 2) захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; 3) підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; 4) управління державним кордоном;
 • придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України “Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки”;
 • виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідацію радіаційних аварій, будівництво пускового комплексу “Вектор” та експлуатацію його об'єктів;
 • заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду;
 • збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Украгролізинг” для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу;
 • фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу;
 • реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості;
 • надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників;
 • державну підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними;
 • забезпечення функціонування державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Національний банк України у 2013 році щоквартально перераховує до Державного бюджету України кошти в сумі не менше як 4.000.000 тис. гривень на загальну суму не менше як 16.254.800 тис. гривень (стаття 15 Закону).

Статтями 16 – 19 Закону Кабінету Міністрів України надано право здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики.

У 2013 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (стаття 20 Закону).
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору