Закон України

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання

Дата набуття чинності:
20 березня 2003 року

Цей Закон регулює діяльність, яка пов'язана з державним контролем за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання. Метою його прийняття є забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передачі звичайних видів озброєння. Також для здійснення заходів щодо недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях.

Закон поширюється на діяльність, яка пов'язана з міжнародною передачею товарів, включаючи:
надання посередницьких (брокерських) послуг;
виробниче, науково-технічне та інше кооперування;
демонстрування товарів як експонатів на міжнародних виставках та ярмарках з метою рекламування;
проведення випробувань;
торгівлю та операції з обміну ними.

І дія цього Закону не поширюється на:
переміщення товарів у зв'язку із заходами, що проводяться Збройними Силами України за її межами або військовими формуваннями іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів;
міжнародні передачі газової, спортивної чи мисливської зброї, її складових частин, патронів до газової та боєприпасів до спортивної чи мисливської зброї;
вивезення, ввезення згідно з міжнародними договорами табельної та службово-штатної зброї, що належить військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, іншим особам, які мають право на носіння такої зброї.

Визначаються повноваження в галузі державного експортного контролю:
Верховної Ради України;
Президента України;
Ради національної безпеки і оборони України;
Кабінету Міністрів України;
спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю (надалі - спеціально уповноважений орган);
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, уповноважених здійснювати заходи в галузі державного експортного контролю.

Списки товарів (найменування та їх опис), які підлягають державному експортному контролю складаються спеціально уповноваженим органом і затверджуються Кабінетом Міністрів України. Але державний експортний контроль застосовується також і щодо експорту або тимчасового вивезення товарів, які не внесені до вищевказаних списків, якщо:
такі товари ввозяться на територію України з наданням міжнародного імпортного сертифіката на вимогу держави-експортера;
експорт або тимчасове вивезення таких товарів за межі України здійснюється до держав, стосовно яких встановлене повне або часткове ембарго на постачання таких товарів.

Законом встановлюється реєстрація для суб'єктів підприємницької діяльності України, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов'язану з міжнародними передачами товарів військового призначення. Ці суб'єкти попередньо реєструються для здійснення міжнародних передач товарів. Органом, який здійснює таку реєстрацію є спеціально уповноважений орган.

Встановлюється перелік випадків, які є порушеннями вимог законодавства в галузі державного експортного контролю. І встановлюються санкції (штрафи) для суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів-юридичних осіб, які порушують законодавство в цій галузі.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору