Закон України

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення

Дата набуття чинності
17 жовтня 1997 року

Цей Закон визначає правові засади діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада), її статус, компетенцію, повноваження, функції та порядок їх здійснення.

Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Національна рада складається з 8 осіб, з яких 4 члени призначаються Верховною Радою України, інші 4 члени - Президентом України. При цьому, одна і та сама особа може бути повторно призначена членом Національної ради лише один раз. Голова Національної ради обирається таємним голосуванням з числа членів Національної ради за поданням не менше трьох членів Національної ради..

Закон визначає компетенцію, повноваження та функції Національної ради.

До регуляторних функцій Національної ради відносяться:

ліцензування телерадіомовлення;

участь у розробці та погодження проекту Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України і Плану використання радіочастотного ресурсу України у частині смуг радіочастот, виділених для потреб телерадіомовлення;

розробку умов використання та визначення користувачів радіочастотного ресурсу, виділеного для потреб телерадіомовлення;

забезпечення і сприяння конкуренції у діяльності телерадіоорганізацій усіх форм власності відповідно до вимог законодавства, створення умов щодо недопущення усунення, обмеження чи спотворення конкуренції у телерадіоінформаційному просторі;

ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

Діяльність Національної ради фінансується з Державного бюджету України. При цьому в Державному бюджеті України у видатках Національної ради передбачаються видатки за окремими бюджетними програмами на:

управління у сфері телебачення і радіомовлення;

офіційний моніторинг телерадіопрограм;

проведення досліджень щодо використання радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення;

розробку висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж;

утримання державного архіву телебачення і радіомовлення України.

Місцезнаходженням Національної ради є місто Київ.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору