Закон України

Про наукову і науково-технічну експертизу

Дата набуття чинності:
28 лютого 1995 року

Метою прийняття Закону є визначення правових, організаційних і фінансових основ експертної діяльності в науково-технічній сфері, а також принципів регулювання суспільних відносин у галузі організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи.

Наукова і науково-технічна експертиза - це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єктів експертизи і підготовка обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо таких об'єктів.

Суб'єктами наукової і науково-технічної експертизи є:
замовники (органи державної влади і органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації, громадяни, заінтересовані у проведенні такої експертизи);
організатори експертизи (фізичні та юридичні особи, які на підставі доручення або договору з замовниками організовують та проводять експертизу і подають експертні висновки);
експерти (органи виконавчої влади у межах своєї компетенції; підприємства, установи та організації всіх форм власності; тимчасові творчі колективи, що здійснюють наукову і науково-технічну діяльність; спеціалізовані експертні організації; окремі експерти; групи експертів; експертні ради).

Обов'язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають, зокрема:
національні та державні наукові і науково-технічні програми;
міждержавні наукові і науково-технічні програми, що реалізуються на підставі міжнародних договорів України в межах її території.

Підставами для проведення наукової та науково-технічної експертизи є:
рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
договори на проведення наукової та науково-технічної експертизи, укладені підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами.

Фізичні та юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов'язану з наданням експертних послуг повинні пройти державну акредитацію і отримати свідоцтво.

Наукова і науково-технічна експертиза можуть проводитися у формі: державної, громадської або іншої експертизи.

Наукова і науково-технічна експертизи можуть бути таких видів: попередня, первинна,
повторна, додаткова, контрольна наукова і науково-технічна експертизи.

Проведення державної наукової і науково-технічної експертизи може фінансуватися за рахунок: державного бюджету, позабюджетних фондів або коштів замовника.

Закон визначає перелік правопорушень у сфері наукової і науково-технічної експертизи. За їх вчинення, винна особа притягається до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору