Закон України

Про ціни і ціноутворення

Дата набуття чинності
1 січня 1991 року

Закон поширюється на всі підприємства й організації незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів організації праці та виробництва.

Органи державної влади і управління України послідовно проводять в життя заходи щодо підтримки життєвого рівня населення, в першу чергу низькооплачуваних і малозабезпечених громадян

В народному господарстві застосовуються вільні ціни і тарифи, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи. Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення державних фіксованих цін (тарифів), або граничних рівнів цін (тарифів), або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів.

Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на:
- ресурси, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що мають вирішальне соціальне значення;
- продукцію, товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

При здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо або через зовнішньоторговельного посередника в розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і умов світового ринку.

Законом передбачається, що у випадку виникнення заборгованості по виплаті доходів населенню, забороняється до її погашення підвищувати ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що надаються громадянам України.

Координація роботи щодо регулювання цін і тарифів здійснюються відповідними державними органами управління України та їх структурними підрозділами. Контроль за додержанням державної дисципліни цін здійснюється органами, на які ці функції покладено Урядом України. Вказані органи здійснюють контроль у взаємодії з профспілками, спілками споживачів та іншими громадськими організаціями.

Юридичні та фізичні особи мають право оскаржити до суду порушення цін з боку державних органів, юридичних або фізичних осіб і вимагати відшкодування завданих їм збитків у випадках реалізації їм товарів та послуг з порушенням вимог чинного законодавства.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору