Закон України

“Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні”

Дата набуття чинності:
21 липня 2012 року

В статті 3 Закону передбачено, що Кабінет Міністрів України (надалі - Національний координатор):
 • сприяє узгодженій діяльності органів виконавчої влади, громадських та благодійних організацій, підприємств, установ та організацій у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу;
 • організовує подання національних заявок Глобальному фонду від України та контролює здійснення цільових заходів відповідно до програм Глобального фонду;
 • сприяє розвитку ефективного партнерства та залученню до виконання програм Глобального фонду органів державної влади, підприємств, установ та організацій, зокрема громадських і благодійних, та донорів;
 • сприяє реалізації мультисекторального підходу до виконання програм, передбачених договорами про надання гранту, узгодженню напрямів та обсягів фінансової допомоги у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу від різних донорів;
 • визначає основного реципієнта (основних реципієнтів) та здійснює нагляд за використанням гранту, включаючи оцінку діяльності основного реципієнта (основних реципієнтів), погоджує зміни до програм Глобального фонду.

Згідно статті 4 Закону гранти отримуються з метою здійснення заходів у сфері профілактики та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу на підставі заявки Національного координатора, схваленої Глобальним фондом. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування або засновані ними підприємства, установи та організації можуть виступати основними реципієнтами (субреципієнтами) грантів (субгрантів) та безоплатно одержувати від реципієнтів (субреципієнтів) послуги та майно, придбані за кошти гранту (субгранту). З метою отримання грантів (субгрантів) основні реципієнти (субреципієнти) відкривають у банках у встановленому порядку окремі спеціальні рахунки в іноземній та національній валюті. У разі якщо основним реципієнтом (субреципієнтом) є розпорядник бюджетних коштів, рахунки в національній валюті відкриваються в органах Державної казначейської служби України. Кошти у гривнях від продажу на міжбанківському валютному ринку іноземної валюти, отриманої як грант (субгрант), зараховуються на окремі спеціальні рахунки основного реципієнта (субреципієнта) в національній валюті.

Відповідно до статті 5 Закону використання гранту здійснюється відповідно до договору про надання гранту. Основний реципієнт може перерахувати згідно з договором про надання субгранту на рахунок субреципієнта частину гранту як авансовий платіж, зокрема в іноземній валюті. Іноземна валюта, що зараховується на рахунок в іноземній валюті основного реципієнта (субреципієнта), не підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку і використовується виключно за цільовим призначенням. Кошти в іноземній та національній валюті, отримані як грант (субгрант), що обліковуються на рахунках основного реципієнта (субреципієнта):
 • не підлягають арешту і примусовому списанню та/або стягненню уповноваженими на це органами;
 • використовуються виключно на цілі, визначені договором про надання гранту (субгранту), у тому числі для перерахування коштів субреципієнтам.
Відсотки, що нараховуються на залишки грантів (субгрантів) в іноземній та національній валюті, використовуються виключно основним реципієнтом (субреципієнтом) за цільовим призначенням. Грант (субгрант), отриманий розпорядником бюджетних коштів, включається до спеціального фонду державного або місцевого бюджету і використовується з урахуванням положень бюджетного законодавства. У разі отримання гранту (субгранту) розпорядник бюджетних коштів вносить у встановленому бюджетним законодавством порядку зміни до кошторису. Грант (субгрант), отриманий органом державної влади, органом місцевого самоврядування або заснованим ним підприємством, установою чи організацією, спрямовується згідно з договором про надання гранту та рекомендаціями Глобального фонду на:
 • закупівлю товарів, робіт і послуг;
 • виплату заробітної плати та/або винагороди працівникам та/або особам, які залучаються до виконання програми Глобального фонду (крім державних службовців), з урахуванням податків та зборів (обов'язкових платежів), що сплачуються одночасно з виплатою заробітної плати та/або винагороди, і єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
 • компенсацію витрат, пов'язаних з відрядженням осіб, залучених до виконання договору про надання гранту (субгранту);
 • покриття адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням договору про надання гранту (субгранту);
 • покриття інших витрат, пов'язаних з виконанням договору про надання гранту (субгранту).

Закупівля товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду, за рахунок грантів (субгрантів) здійснюється згідно з вимогами Глобального фонду у сфері управління закупівлями та постачанням, а також внутрішніми процедурами основних реципієнтів (субреципієнтів), що погоджені з Глобальним фондом (стаття 6 Закону).

В статті 7 Закону передбачено, що операції з грантами (субгрантами), включаючи придбання (ввезення) товарів, робіт і послуг, що оплачуються за рахунок грантів (субгрантів) Глобального фонду, оподатковуються/звільняються від оподаткування податками та іншими платежами відповідно до податкового та митного законодавства України.

В статті 8 Закону визначається порядок митного оформлення вантажів (товарів), оплачених за рахунок грантів (субгрантів).

Згідно статті 9 Закону основні реципієнти (субреципієнти) забезпечують цільове використання гранту (субгранту), складення фінансової звітності та проведення аудиту щодо використання грантів (субгрантів) відповідно до вимог договору про надання гранту (субгранту) та законодавства. Контроль за цільовим та ефективним використанням грантів органами державної влади, органами місцевого самоврядування або заснованими ними підприємствами, установами та організаціями здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, у порядку та строки, визначені в договорі про надання такого гранту (субгранту).

Умови та порядок проведення моніторингу виконання програм Глобального фонду визначені в статті 10 Закону.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору