Закон України
„Про Державний бюджет України на 2007 рік”

Дата набрання чинності:
1 січня 2007 року

Законом затверджено Державний бюджет України на 2007 рік.

Державний бюджет України складається із загального та спеціального фондів, кожний з яких має свої джерела доходів та видатків. Окремо встановлений дефіцит загального та спеціального фондів.

При цьому:
1) Доходи Державного бюджету України на 2007 рік визначено у сумі 157.287.046 тис. гривень, у тому числі доходи:
 • загального фонду Державного бюджету України – сумі 125.443.819,3 тис. гривень;
 • спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 31.843.226,7 тис. гривень.
2) Видатки Державного бюджету України на 2007 рік затверджено у сумі 174.631.522,2 тис. гривень, у тому числі видатки:
 • загального фонду Державного бюджету України – у сумі 142.768.163 тис. гривень;
 • спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 31.863.359,2 тис. гривень.

Граничний розмір дефіциту Державного бюджету на 2007 рік встановлено у сумі 15.715.729 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України – у сумі 14.412.501 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.303.228 тис. гривень.

Положення Закону передбачає, що до доходів:
1)  загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:
 • податок на додану вартість (крім податкової заборгованості з податку на додану вартість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);
 • податок на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, а також податкової заборгованості з податку на прибуток Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі);
 • збір за спеціальне водокористування;
 • збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
 • платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
 • 25,45 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;
 • акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);
 • кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
 • ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них);
 • 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
 • рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
 • рентна плата за транзитне транспортування аміаку;
 • 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;
 • надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;
 • плата за виділення номерного ресурсу;
 • плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій;
 • плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення;
 • плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для митних органів (з моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);
 • митні збори (до моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі);
 • надходження коштів від продажу спеціальних дозволів на користування надрами та збору за видачу таких дозволів;
 • надходження від секретаріату ООН, ОБСЄ або іншої регіональної організації за участь українського контингенту Збройних Сил України в миротворчих операціях;
 • 40 відсотків надходжень від видачі сертифікатів на експортно-імпортні операції з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;
 • інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.
2) спеціального фонду Державного бюджету України на 2007 рік належать:
 • акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
 • акцизний збір із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
 • ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них;
 • 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
 • надходження від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію;
 • 50 відсотків суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;
 • надходження коштів від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення, що належить Національному космічному агентству України;
 • надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна утворених відповідно до законів України військових формувань (крім Збройних Сил України) і правоохоронних органів;
 • 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
 • надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
 • 65 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;
 • 70 відсотків надходжень від збору за проведення гастрольних заходів;
 • 74,55 відсотка збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;
 • надходження від плати за оформлення посвідчення закордонного українця;
 • надходження від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" від погашення заборгованості компанії перед цільовим галузевим фондом створення ядерно-паливного циклу в Україні за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсаційній основі протягом 1994 - 1999 років ядерне паливо у сумі 165.687 тис. гривень;
 • надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
 • надходження коштів від Державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статті 7 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки";
 • надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
 • надходження від енергогенеруючих компаній у рахунок погашення заборгованості перед Державним комітетом України з державного матеріального резерву за поставлене протягом 1997 - 2000 років органічне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;
 • платежі, що пов'язані з виконанням Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
 • надходження від реалізації військових містечок та іншого нерухомого майна Збройних Сил України;
 • кошти, що надійдуть від плати за використання бюджетної позики в межах режиму державних заставних закупівель зерна;
 • надходження від оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах;
 • реєстраційний збір за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.

Державний борг та фінансування Державного бюджету України передбачено в розділі ІІІ Закону.

Положення Закону визначає, що станом на 31 грудня 2007 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 20.274.714,9 тис. гривень та в сумі 1.033.911,9 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України – в сумі, еквівалентній 9.890.764,5 тис. доларів США.

Законом встановлено, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України.

Юридичні особи, щодо яких приймається рішення про надання кредитів або гарантій (крім Державної служби автомобільних доріг України), зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом 2005 - 2007 років додержуються встановлених Національним банком України обов'язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення та сплатити до Державного бюджету України плату за їх отримання у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Також Закон визначає, що в 2007 році надання гарантій Ради міністрів Автономної Республіки Крим та гарантій органів місцевого самоврядування (крім гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями) не здійснюється.

Закон передбачає, щоб Фонд державного майна України забезпечив у 2007 році надходження до Державного бюджету України коштів, отриманих від приватизації державного майна у сумі не менш як 10.587.711 тис. гривень.

У процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів державного бюджету Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах державного бюджету. Перерозподіл бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів державного бюджету, збільшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах здійснюються лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Передача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, перерозподіл бюджетних призначень на централізовані заходи і програми між адміністративно-територіальними одиницями здійснюються за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у порядку, визначеному Міністерством фінансів України.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
 • видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

Перелік бюджетних програм, по яких затверджуються порядки використання коштів державного бюджету, визначається Кабінетом Міністрів України.

Законом затверджено перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2007 рік за економічною структурою видатків, а саме:
 • оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
 • нарахування на заробітну плату (код 1120);
 • придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
 • забезпечення продуктами харчування (код 1133);
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);
 • виплата процентів за державним боргом (код 1200);
 • трансферти населенню (код 1340);
 • трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Захищеними видатками Державного бюджету України на 2007 рік є видатки на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну діяльність, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання, забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабілітації, підготовку кадрів вищими навчальними закладами I - IV рівнів акредитації, фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, а також видатки на розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України, видатки на компенсацію Пенсійному фонду України втрат від застосування платниками фіксованого сільськогосподарського податку спеціальної ставки по збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

До доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2007 році належить:
 • податок з доходів фізичних осіб;
 • єдиний податок і фіксований податок (крім частини цих податків, що зараховуються до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов’язкове соціальне страхування) та у повному обсязі фіксований сільськогосподарський податок;
 • акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачуються платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, – до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, у тому числі тих, що враховуються при визначені міжбюджетних трансферів;
 • плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами – до доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів  міст Києва і Севастополя;
 • плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення;
 • штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів угод із суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;
 • доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів
 • кошти, що надійдуть від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учасникам  торгів у випадках передбачених Законом України ,,Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів;
 • кошти, що надійдуть від учасника – переможця процедури закупівлі, під час укладання договору про закупівлю, забезпечення його виконання, які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, відповідно до умов договору, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

Відповідно до Закону (стаття 51) у 2007 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:
 • податок на прибуток підприємств;
 • податок на додану вартість (без врахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами);
 • збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
 • збір за спеціальне водокористування;
 • платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
 • акцизний збір із вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
 • акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);
 • плата за ліцензії на певні види господарської діяльності (крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами);
 • ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);
 • вивізне мито;
 • плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна;
 • державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
 • єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
 • кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

Законом передбачено  державну допомогу при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України ”Про державну допомогу сім’ям з дітьми” та Закону України ”Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” здійснюється за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у таких розмірах:
 • допомога при народженні дитини – у розмірі 8500 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні дитини в сумі 3400 гривень, решта протягом наступних 12 місяців рівними частками;
 • допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу з попередні шість місяців, але не менше 90 гривень для незастрахованих осіб та не менше 23 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб для застрахованих осіб у порядку встановлених Кабінетом Міністрів України.

Законом затверджено на 2007 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 492 гривні, з 1 квітня 525 гривень, з 1 жовтня – 532 гривні та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:
 • дітей  віком до 6 років: з 1 січня-434 гривень, з 1 квітня – 463 , з  1 жовтня – 470 гривні;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з січня – 558 гривень, з 1 квітня – 595 гривень, з 1 жовтня – 568 гривень;
 • працездатних осіб: з 1 січня – 380 гривень, з квітня – 406 гривень, з 1 жовтня – 411 гривень.

Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України, та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України і місцевих бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам. Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг по оплаті за спожиті житлово-комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних призначень.

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

Будь-які видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, можуть здійснюватися розпорядниками бюджетних коштів у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати (грошового забезпечення), а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

Законом передбачено заборонити у 2007 році:
 • реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки. При цьому, сума пені, яка нарахована внаслідок невиконання позичальником зобов'язань за таким кредитом, бюджетною позичкою або фінансовою допомогою на реструктуровану суму заборгованості, списується;
 • списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів, та підприємств громадських організацій інвалідів за цільовими позиками перед відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів;
 • надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами).

Кабінету Міністрів України надається право здійснювати списання цільових позик, наданих відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів підприємствам громадських організацій інвалідів, термін повернення яких закінчився до 1 січня 2007 року, в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Розмір мінімальної заробітної плати на місяць (стаття 76 Закону) становить:
 • з 1 січня 2007 року – 400 гривень;
 • з 1 квітня 2007 року – 420 гривень;
 • з 1 липня 2007 року – 440 гривень;
 • з 1 жовтня 2007 року – 460 гривень.

Кабінет Міністрів України визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій, в тому числі їх апаратів, та витрат на їх утримання (стаття 86 Закону).

Закон містить додатки, які становлять її невід’ємну частину. Додатками цього Закону є:
 • Доходи Державного бюджету України на 2007 рік;
 • Фінансування Державного бюджету України на 2007 рік;
 • Розподіл видатків Державного бюджету України на 2007 рік;
 • Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2007 році;
 • Розподіл видатків на централізовані заходи і програми на 2007 рік між адміністративно-територіальними одиницями;
 • Показники між бюджетних трансферів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2007 рік;
 • Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2007 рік;
 • Перелік органів, за якими закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору