Закон України

“Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”

Дата набуття чинності:
20 червня 2012 року

Закон визначає підстави та порядок присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

В статті 3 Закону передбачено, що імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які:
 • внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України;
 • здійснили героїчний вчинок, звершення в ім'я Батьківщини;
 • зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя.
Юридичним особам та об'єктам права власності ім'я фізичної особи присвоюється лише після її смерті. Рішення про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб не є підставою виникнення прав інтелектуальної власності у третіх осіб. Юридичним особам та об'єктам права власності, як правило, присвоюється ім'я тієї фізичної особи, діяльність якої була пов'язана з юридичною особою чи об'єктом права власності, якій (якому) це ім'я присвоюється. Ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій присвоюються з метою:
 • популяризації видатних фактів історії України, що відображають звершення та надбання в ім'я України;
 • формування історичної свідомості Українського народу;
 • сприяння розвитку науки, літератури, архітектури, мистецтва та інших сфер суспільного життя.
Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій присвоюються юридичним особам та об'єктам права власності лише після проведення громадського обговорення та за згодою відповідного трудового колективу. Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно статті 4 Закону імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій можуть присвоюватися:
 • юридичним особам та об'єктам права власності, які за ними закріплені, об'єктам права власності, які належать фізичним особам, а також нижчезазначеним об'єктам права власності;
 • об'єднанням, з'єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам та організаціям Збройних Сил України, інших військових формувань та об'єктам права власності, які за ними закріплені.
Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій не можуть присвоюватися державним органам та органам місцевого самоврядування. У Законі під об'єктами права власності також розуміються:
 • літальні апарати, річкові та морські судна, об'єкти космічної діяльності;
 • сквери, бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости.

Подання про присвоєння юридичній особі або об'єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події – це письмовий документ, що містить пропозицію про присвоєння конкретно визначеній юридичній особі або об'єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події та вноситься на розгляд суб'єктів, уповноважених присвоювати імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій (стаття 6 Закону).

Статтею 7 Закону встановлено, що подання про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події готується у разі:
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події об'єднанням, з'єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям Збройних Сил України та об'єктам права власності, які за ними закріплені, - Міністром оборони України;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події об'єднанням, з'єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям інших військових формувань та об'єктам права власності, які за ними закріплені, - державним органом, що здійснює керівництво іншим утвореним відповідно до закону військовим формуванням;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, що діють на основі державної власності, та об'єктам, які за ними закріплені, - їх керівником;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких входить до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим, та об'єктам права власності, які за ними закріплені, - Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об'єктам права власності, які за ними закріплені, - головою відповідної районної чи обласної ради. У разі делегування районними чи обласними радами місцевій державній адміністрації повноважень щодо управління майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, подання погоджується з головою відповідної місцевої державної адміністрації;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об'єктам права власності, які за ними закріплені, - сільським, селищним, міським головою;
 • присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події скверам, бульварам, вулицям, провулкам, узвозам, проїздам, проспектам, площам, майданам, набережним, мостам - сільським, селищним, міським головою.

Відповідно до статті 8 Закону імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій юридичним особам та об'єктам права власності присвоюють:
 • Президент України - об'єднанням, з'єднанням, військовим частинам, військовим навчальним закладам, установам, організаціям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до закону військових формувань та об'єктам права власності, які за ними закріплені;
 • Кабінет Міністрів України - юридичним особам, які належать до сфери його управління, та об'єктам права власності, які за ним закріплені;
 • міністерства - юридичним особам, які належать до сфери їх управління, та об'єктам права власності, які за ними закріплені, а також юридичним особам, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується відповідним міністром, та об'єктам права власності, які закріплені за такими центральними органами виконавчої влади;
 • Національна академія наук України - юридичним особам, які перебувають у її віданні; національні галузеві академії наук - юридичним особам, які перебувають у їх віданні;
 • Верховна Рада Автономної Республіки Крим - юридичним особам, майно яких входить до складу майна, що належить Автономній Республіці Крим, та об'єктам права власності, які за ними закріплені;
 • обласні, районні ради - юридичним особам, майно яких перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об'єктам права власності, які за ними закріплені;
 • сільські, селищні, міські ради - юридичним особам, майно яких перебуває у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об'єктам права власності, які за ними закріплені, а також вулицям, провулкам, проспектам, площам, паркам, скверам, бульварам, узвозам, проїздам, майданам, набережним, мостам.

Порядок розгляду подання про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, прийняття рішення про таке присвоєння визначається в статтях 9 - 10 Закону.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору