Закон України

“Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”

Дата набуття чинності:
17 червня 2012 року

Згідно статті 5 Закону України “Про природні монополії” відповідно до Закону України “Про природні монополії” регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах:
 • транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;
 • транспортування природного і нафтового газу трубопроводами;
 • розподіл природного і нафтового газу трубопроводами;
 • зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами);
 • транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;
 • передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;
 • розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;
 • користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування;
 • управління повітряним рухом;
 • централізованого водопостачання та водовідведення;
 • транспортування теплової енергії;
 • спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Статтею 1 Закону встановлено, що замовниками для цілей Закону є:
 • розпорядники державних коштів, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України “Про природні монополії”, та/або у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 Закону;
 • суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України “Про природні монополії”;
 • суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак: 1) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування чи іншим розпорядникам державних коштів належить частка у статутному капіталі суб'єкта господарювання у розмірі більш як 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб'єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб'єкта господарювання; 2) суб'єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку товарів.

Відповідно до статті 2 Закону дія Закону поширюється на суб'єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 Закону та провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України “Про природні монополії”, та/або у таких сферах:
 • забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;
 • забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії;
 • забезпечення виробництва, транспортування та постачання питної води;
 • забезпечення функціонування централізованого водовідведення;
 • надання послуг з користування інфраструктурою залізничного транспорту загального користування;
 • забезпечення функціонування міського електричного транспорту та експлуатація його об'єктів для надання послуг з перевезення;
 • надання послуг автостанцій, портів, аеропортів;
 • надання послуг з аеронавігаційного обслуговування польотів повітряних суден;
 • надання послуг поштового зв'язку;
 • геологічне вивчення (у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ) нафтогазоносних надр, родовищ вугілля та інших видів твердого палива;
 • забезпечення функціонування та експлуатація телекомунікаційних мереж фіксованого зв'язку загального користування або надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг;
 • забезпечення транспортування, зберігання, переробки нафти та нафтопродуктів сирих.
Замовники здійснюють закупівлі відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” з урахуванням особливостей, визначених Законом. Замовники здійснюють закупівлі за рахунок державних коштів, коштів юридичних осіб, які провадять діяльність у сферах, визначених Законом (надалі - власні кошти). Дія Закону поширюється на закупівлі замовниками товарів, робіт і послуг для здійснення ними діяльності у сферах, визначених статтею 5 Закону України “Про природні монополії” або статтею 2 Закону, які:
 • повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - дорівнює або перевищує 300 тисяч гривень), робіт - дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень;
 • здійснюються за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 5 мільйонів гривень, а робіт - 10 мільйонів гривень.

В статті 4 Закону передбачено, що без застосування процедур закупівель, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” та Законом, замовник здійснює закупівлі:
 • товарів, робіт і послуг, які безпосередньо виробляються, виконуються, надаються виключно для забезпечення діяльності у сферах, визначених статтею 2 Закону: 1) їх дочірніми підприємствами; 2) підприємствами, господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків належить цьому замовнику; 3) підприємствами, господарськими товариствами, яким належить 50 і більше відсотків статутного капіталу замовника, що здійснює закупівлю за рахунок власних коштів; 4) підприємствами, установами в межах єдиного виробничо-технологічного комплексу залізничного транспорту загального користування та господарськими товариствами, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких належить державі, метою діяльності яких є забезпечення перевізного процесу;
 • паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної, теплової енергії, проведення геологічного вивчення родовищ корисних копалин (у тому числі неопромінених паливних елементів (твелів) для ядерних реакторів);
 • товарів, що закуповуються для перепродажу третім сторонам, за умови, що замовник не займає монопольне (домінуюче) становище на ринку таких товарів та інші суб'єкти господарювання можуть вільно здійснювати їх продаж за тих самих умов, що і замовник;
 • вуглеводневої сировини, нафтопродуктів для їх подальшої переробки і реалізації, та пов'язаних і необхідних для цього супутніх послуг: з переробки, виробництва, транспортування, фрахтування, страхування, переміщення, вантажних перевезень, зберігання, зливу/наливу, інспекції кількості та якості, митно-брокерських, інформаційно-аналітичних послуг щодо ринкових цін та біржових котирувань, фінансових послуг, послуг бірж, аукціонів, систем електронних торгів;
 • товарів, робіт та послуг повністю або частково за рахунок державних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 100 тисяч гривень (в будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - не перевищує 1 мільйон гривень;
 • товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) не перевищує 5 мільйонів гривень, а робіт - не перевищує 10 мільйонів гривень. У разі здійснення замовником закупівлі товарів, робіт та послуг частково за рахунок державних коштів застосовується пункт 5 цієї частини;
 • товарів, робіт та послуг, якщо спеціальними законами визначений єдиний продавець (постачальник, виконавець) таких товарів, робіт та послуг;
 • товарів, робіт та послуг, якщо ціни (тарифи) на них затверджуються державними колегіальними органами, іншими органами влади відповідно до їх повноважень або визначаються у порядку, встановленому зазначеними органами, у тому числі якщо визначення таких цін здійснюється на аукціонах.

Закон також вносить відповідні зміни до статті 2 Закону України “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб”, статті 10 Закону України “Про природні монополії”, статей 2, 4, 16, 38 та 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору