Закон України

“Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року”

Дата набуття чинності:
1 січня 2013 року

Закон затверджує Загальнодержавну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року (надалі – Програма).

Також Закон визнає такими, що втратили чинність:
 • Постанову Верховної Ради України “Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води” № 123/97-ВР від 27 лютого 1997 року;
 • Закон України “Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства” № 2988-III від 17 січня 2002 року.

Метою Програми є визначення основних напрямів державної політики у сфері водного господарства для задоволення потреби населення і галузей національної економіки у водних ресурсах, збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, оптимізація водоспоживання, запобігання та ліквідація наслідків шкідливої дії вод.

Основними завданнями Програми є створення сприятливих умов для ефективного функціонування водного господарства, реалізація державної політики у сфері управління, використання та відтворення водних ресурсів за басейновим принципом, забезпечення розвитку меліорації земель та експлуатації державних водогосподарських об'єктів комплексного призначення, удосконалення організаційної структури інтегрованого управління водними ресурсами.

Виконання Програми дасть можливість:
 • задовольнити потребу населення і галузей національної економіки у якісних водних ресурсах;
 • зменшити обсяг споживання та відведення води;
 • забезпечити ефективний захист територій та населення від шкідливої дії вод;
 • удосконалити галузеву структуру водокористування, насамперед у металургії, енергетиці, хімічній промисловості;
 • знизити у 1,5 - 2 рази рівень водоємності промислового виробництва;
 • підвищити ефективність та забезпечити екологічну безпеку водокористування;
 • зменшити залежність вирощування сільськогосподарських культур від несприятливих погодних умов;
 • забезпечити функціонування меліоративних систем і поліпшити екологічний стан зрошуваних та осушених угідь;
 • мінімізувати можливі збитки, що спричиняються шкідливою дією вод;
 • удосконалити систему державного управління водними ресурсами.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законом. Обсяг фінансування визначається щороку під час складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням реальних можливостей державного бюджету. Орієнтовний обсяг фінансування становить 46478,46 млн гривень, зокрема, за рахунок державного бюджету - 21029,03 млн, місцевого бюджету - 9294,23 млн, інших джерел, не заборонених законом, - 16155,2 млн, у тому числі за напрямами:
 • забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь - 30090,49 млн;
 • першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою - 1668,6 млн;
 • захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод - 1571,48 млн;
 • комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету - 5226,69 млн;
 • комплексний протипаводковий захист у басейні річки Тиси в Закарпатській області - 1835,2 млн;
 • екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води - 6086 млн гривень.

Додатки до Програми передбачають:
 • прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми;
 • завдання і заходи з виконання Програми;
 • очікувані результати виконання Програми.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору