Закон України

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про надання взаємодопомоги у боротьбі з незаконним обігом наркотиків

Дата набуття чинності:
23 листопада 1996 року

Законом України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про надання взаємодопомоги у боротьбі з незаконним обігом наркотиків” ратифіковано Угоду між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про надання взаємодопомоги у боротьбі з незаконним обігом наркотиків (далі - Угода), підписану в місті Києві 18 квітня 1996 року.

Сторони, відповідно до цієї Угоди, надають одна одній допомогу у проведенні розслідування та процесуальних дій у боротьбі з незаконним обігом наркотиків, включаючи розшук, накладення арешту та конфіскацію доходів, одержаних від незаконного обігу наркотиків та вилучення знарядь такої діяльності. Ця Угода не завдає шкоди іншим зобов'язанням між Сторонами, які випливають з інших договорів і не перешкоджає Сторонам або їх правоохоронним органам надавати одна одній допомогу у відповідності з іншими угодами або формальними чи неформальними домовленостями.

Запити про надання допомоги згідно з цією Угодою подаються через центральні органи Сторін. Запити складаються у письмовій формі. За невідкладних обставин, або якщо інше дозволено запитуваною Стороною, запити можуть передаватись факсом або іншими засобами електронного зв'язку, але з наступним підтвердженням їх у письмовій формі. Якщо запитувана Сторона вважає, що інформація, яка міститься у запиті, недостатня для його розгляду, ця Сторона може запросити додаткову інформацію.

Запит виконується згідно з внутрішнім законодавством запитуваної Сторони і в межах, в яких це не суперечить такому законодавству та відповідно до будь-яких вимог, визначених у запиті. Запитувана Сторона якомога швидше повідомляє запитуючу Сторону щодо будь-яких обставин, які можуть викликати значну затримку відповіді на запит. Запитувана Сторона якомога швидше повідомляє запитуючу Сторону щодо свого рішення не виконувати повністю або частково запит про допомогу та про причини такого рішення. Запитуюча Сторона якомога швидше повідомляє запитувану Сторону про будь-які обставини, які можуть вплинути на запит або його виконання чи які можуть зробити його неприйнятним для подальшого виконання.

У наданні допомоги може бути відмовлено, якщо:
- Запитувана Сторона вважає, що запит, у випадку його задоволення, завдасть серйозної шкоди суверенітету, безпеці, національним або іншим суттєво важливим інтересам;
- надання запитуваної допомоги може завдати шкоди розслідуванню або процесуальним діям на території запитуваної Сторони, а також завдати шкоди безпеці будь-якої особи або скласти надмірний тягар для ресурсів цієї Сторони;
- запитувана дія суперечить принципам законодавства запитуваної Сторони;
- запит стосується злочину, у зв'язку з яким особа вже була остаточно виправдана, помилувана або амністована;
- запит стосовно рішення про конфіскацію вже був задоволений.

Сторони можуть робити запити щодо інформації та доказів з метою проведення розслідування та процесуальних дій, включаючи арешт та конфіскацію доходів та знарядь, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Запитувана Сторона може відкласти передачу запитуваного матеріалу, якщо такий матеріал є необхідним для проведення процесуальних дій у кримінальних справах або цивільних справах на її території. Запитувана Сторона на прохання надає завірені копії документів.

Сторона може звернутись з запитом про арешт власності з метою забезпечення її наявності для виконання рішення про конфіскацію вже виданого або яке може бути видане. Запитувана Сторона може встановити умову, яка обмежує тривалість арешту. Запитувана Сторона якомога швидше повідомляє запитуючу Сторону про будь-яке таке обмеження та про підставу для нього.

Запитувана Сторона покриває будь-які витрати, що виникають на її території в результаті дії, виконаної на запит запитуючої Сторони. Надзвичайні витрати можуть бути визначені окремою угодою Сторін.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору