Закон України

“Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава”

Дата набуття чинності:
14 квітня 2012 року

Закон визначає особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава відповідно до Закону України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Стаття 1 Закону надає визначення термінам, які в ньому вживаються. Так, наприклад, банки - це банки, пакети акцій у статутному капіталі яких придбані державою відповідно до Закону України “Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”.

Згідно статті 2 Закону продаж пакетів акцій банків здійснюється з метою:
 • повернення коштів Державного бюджету України, що спрямовані державою на участь у капіталізації банків;
 • забезпечення подальшої стабільної діяльності банків.

Об'єктом продажу пакетів акцій банків є пакети акцій банків, що перебувають у державній власності на день набрання чинності Законом і стосовно яких Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про продаж (стаття 3 Закону).

До суб’єктів продажу пакетів акцій банків стаття 4 Закону відносить:
 • державу в особі Міністерства фінансів України;
 • покупців.
Учасниками продажу пакетів акцій банків є учасники конкурсу та радник з продажу пакетів акцій банків.

Відповідно до статті 5 Закону стратегічними інвесторами можуть бути банківські установи та/або банківські групи - резиденти або нерезиденти, які відповідають установленим Національним банком України вимогам щодо бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану. Стратегічними інвесторами не можуть бути особи, які на момент капіталізації банків державою володіли істотною участю в таких банках, та/або особи, які зареєстровані в державах, що включені Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон, та державах, які внесені Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також радник з питань продажу пакетів акцій банків.

Статтею 6 Закону передбачено, що для проведення оцінки пакетів акцій банків, одержання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, Міністерство фінансів України залучає радника з продажу пакетів акцій банків. Радником з продажу пакетів акцій банків може бути інвестиційний банк, міжнародна юридична компанія або їх об'єднання, які відповідають таким кваліфікаційним критеріям:
 • наявність не менш як двадцятирічного досвіду надання консультацій урядам держав у сфері продажу державних банків або банків з державною часткою та успішного супроводження відповідних договорів, зокрема не менш як п'ятирічного досвіду виконання такої роботи в державах Центральної і Східної Європи та інших державах з перехідною економікою;
 • наявність представництв, розташованих в Україні та щонайменш як в шести державах Європейського Союзу;
 • відсутність кредиторських вимог до банків;
 • відсутність зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами банків, кредиторами та/або боржниками банків протягом останніх двох років;
 • відсутність зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їх рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.

Згідно статті 7 Закону продаж пакетів акцій банків здійснюється без дроблення на частини за такими етапами:
 • закупівля послуг радника з продажу пакетів акцій банків;
 • підготовка пакетів акцій банків до продажу;
 • затвердження порядку проведення конкурсу;
 • визначення початкової вартості пакетів акцій банків;
 • прийняття рішення про продаж пакетів акцій банків;
 • утворення комісії з продажу пакетів акцій банків, затвердження її складу та положення про неї;
 • проведення конкурсу та визначення переможця;
 • надання повноважень на підписання договору купівлі-продажу пакета акцій банків та схвалення проекту такого договору;
 • укладення договору купівлі-продажу пакета акцій банків з переможцем конкурсу;
 • оформлення покупцями права власності на пакет акцій банків.

Вимоги до порядку проведення конкурсу визначені статтею 9 Закону.

Визначення початкової вартості пакетів акцій банків здійснюватиметься на підставі статті 10 Закону.

Рішення про продаж пакетів акцій банків приймається Кабінетом Міністрів України на підставі пропозиції Міністерства фінансів України (стаття 11 Закону).

Відповідно до статті 12 Закону для проведення продажу пакетів акцій банків Кабінетом Міністрів України утворюється комісія з продажу таких пакетів, до складу якої входять представники Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Члени комісії з продажу пакетів акцій банків не можуть бути акціонерами будь-яких банків на території України та набувати прав акціонерів банків протягом трьох років після продажу пакетів акцій банків відповідно до Закону. Діяльність комісії з продажу пакетів акцій банків регулюється положенням про неї, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України здійснює оплату послуг радника з продажу пакетів акцій банків та інших витрат, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, за рахунок та в межах коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік. У разі якщо строк надання радником з продажу пакетів акцій банків послуг перевищує один бюджетний період, їх оплата здійснюється відповідно до законодавства та умов укладеного з таким радником договору (стаття 14 Закону).

Згідно статті 16 Закону за результатами конкурсу між Міністерством фінансів України та переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу пакета акцій банку. Істотними умовами договору купівлі-продажу пакета акцій банку є фіксовані умови конкурсу, зокрема щодо забезпечення покупцем подальшої стабільної діяльності банків. До договору купівлі-продажу пакета акцій банку також можуть включатися умови щодо надання сторонами взаємних підтверджень щодо виконання договору. Кабінет Міністрів України приймає рішення про надання Міністру фінансів України повноважень на підписання договору купівлі-продажу пакета акцій банку та схвалює проект такого договору.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору