Закон України

Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування

Дата набуття чинності:
30 липня 1997 року

Цим Законом Україна ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування (надалі - Хартія). Вона була підписана 6 листопада 1996 року в м. Страсбурзі.

Ця Хартія була підписана державами-членами Ради Європи у жовтні 1985 року. Метою її прийняття є те, що:
органи місцевого самоврядування складають одну з основ будь-якого демократичного строю;
право громадян приймати участь в управлінні державними справами відноситься до загальних демократичних принципів держав-членів Ради Європи.

Хартія визначає, що принцип місцевого самоврядування повинен бути визначений у законодавстві країни, та по можливості - в Конституції країни.

Основні повноваження органів місцевого самоврядування встановлюються конституцією та законом. Надані органам місцевого самоврядування повноваження повинні бути, як правило, повними та виключними. І статус місцевих виборних осіб повинен забезпечувати вільне виконання ними повноважень.

Будь-який адміністративний контроль за діяльністю органів місцевого самоуправління, як правило, повинен бути призначений лише для забезпечення законності та конституційних принципів.

Органи місцевого самоврядування мають право володіти достатніми власними фінансами, якими вони можуть вільно розпоряджатися при здійсненні своїх функцій.

Органи місцевого самоврядування повинні мати право на судовий захист для забезпечення вільного виконання ними своїх повноважень та дотримання принципів місцевого самоврядування.

Для будь-якої держави - члена Ради Європи, яка приєднується до Хартії, остання набере чинності з першого дня місяця, наступного після закінчення тримісячного строку після того, як було здано на зберігання документ про прийняття або погодження Хартії.

Хартія встановлює обмеження, щодо її денонсації. Так, жодна Сторона не може денонсувати Хартію до закінчення п'ятирічного строку з дня набуття нею чинності для неї. Попереднє повідомлення про денонсацію Хартії повинно бути направлене Стороною за шість місяців до Генерального секретаря Ради Європи.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору