Закон України

“Про екологічну експертизу”

Дата набуття чинності:
16 березня 1995 року

Закон України “Про екологічну експертизу” регулює суспільні відносини в галузі екологічної експертизи для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту екологічних прав та інтересів громадян і держави.

Екологічна експертиза в Україні є видом науково-практичної діяльності, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів. Ця діяльність дозволяє отримати висновки про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Екологічна експертиза проводиться щодо матеріалів та об'єктів, дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища. Вона проводиться спеціально уповноваженими державними органами, еколого-експертними формуваннями або об'єднаннями громадян.

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Об'єктами екологічної експертизи є:
проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів;
передпроектні, проектні матеріали, документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища;
екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах;
об'єкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища.

Суб'єктами екологічної експертизи є:
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії;
інші державні органи, місцеві ради, органи виконавчої влади;
громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними спеціалізовані формування;
інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи;
окремі громадяни.

Екологічна експертиза здійснюється у наступних формах:
державна;
громадська;
інші екологічні експертизи.

Висновки державної екологічної експертизи є обов'язковими для виконання, а висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають рекомендаційний характер.

Закон визначає перелік об'єктів, які підлягають державній екологічній експертизі. Громадські або інші екологічні експертизи можуть проводитися відповідно до будь-яких об'єктів.

Визначається компетенція в галузі екологічної експертизи: Верховної Ради України; Верховної Ради Автономної Республіки Крим; Кабінету Міністрів України; місцевих рад; спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів; об'єднань громадян та інших громадських формувань.

Встановлюються права та обов'язки експерта екологічної експертизи, гарантії його незалежності.

Процедура проведення екологічної експертизи передбачає:
перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення еколого-експертних комісій (груп) (підготовча стадія);
аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи (основна стадія);
узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації та наслідків діяльності об'єктів експертизи, підготовку висновку екологічної експертизи та подання його заінтересованим органам і особам (заключна стадія).

Закон визначає граничні строки проведення державної екологічної експертизи та строк дії висновків державної екологічної експертизи.

Джерелами фінансування проведення екологічних експертиз можуть бути кошти замовника, кошти державного або місцевого бюджетів, або позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища.

Встановлюється Законом перелік дій, які вважаються правопорушеннями в галузі екологічної експертизи.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору