Закон України

Про ратифікацію Угоди між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно

Дата набуття чинності:
10 грудня 1995 року

Закон ратифіковано Угоду між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доход і майно, підписану 3 липня 1995 року в м. Бонні.

Угоду між Україною і Федеративною Республікою Німеччина направлена на уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Угода застосовується до податків на доход і на майно, що стягуються від імені Договірної Держави, Землі - у випадку Федеративної Республіки Німеччина - або її політико-адміністративного підрозділу, або місцевих органів влади, незалежно від способу їх стягнення.

Податками на доход і на майно вважаються всі податки, що справляються від загальної суми доходу та сукупного майна або з елементів доходу або майна, включаючи податки на доходи від відчужування рухомого або нерухомого майна і податки на загальну суму заробітної плати і платні, сплачуваних підприємством.

Податками, на які поширюється дія Угоди є:
1) в Україні: податок на прибуток підприємств, прибутковий податок з громадян, податок на майно підприємств і податок на нерухоме майно громадян.
2) у Федеративній Республіці Німеччина: прибутковий податок, корпоративний податок, податок на майно і промисловий податок.

Угода застосовується також до всіх ідентичних або подібних по суті податків, які будуть стягуватися однією з Договірних Держав після дати підписання цієї Угоди, в доповнення до або замість існуючих податків.

Угодою надається визначається таким поняттям як резиденція, постійне представництво, доходи від нерухомого майна, прибуток комерційної діяльності, морській і повітряний транспорт, асоційовані підприємства, дивіденди, проценти, роялті, доходи від відчуження майна, незалежних особистих послуг, залежні особисті послуги, пенсії, майно та інші.

В Угоді визначається механізм усунення подвійного оподаткування.

На німецький податок, сплачуваний за законодавством Федеративної Республіки Німеччина, буде робитись знижка у вигляді кредиту проти будь-якого українського податку, обчислюваного стосовно того ж прибутку, доходу або майна, стосовно яких обчислюється український податок.

Від німецького податку звільняється, з урахуванням знижка у вигляді закордонного податкового кредиту, будь-який вид доходу, що виникає в Україні, і будь-який вид майна, розміщений в Україні, який, згідно з Угодою, може оподатковуватись в Україні.

Угодою встановлюються принципи недискримінації резидентів Договірних держав.

Відповідно до Угоди національні особи однієї Договірної Держави не будуть підлягати у другій Договірній Державі будь-якому оподаткуванню або пов’язаному з ним зобов’язанню, яке є більш обтяжливим ніж оподаткування і пов’язане з ним зобов’язання, яким піддаються або можуть піддаватися національні особи цієї другої Держави за тих же обставин.

Оподаткування постійного представництва, яке підприємство однієї Договірної Держави має в другій Договірній Державі, не буде менш сприятливим у цій другій Державі, ніж оподаткування підприємств, які здійснюють подібну діяльність у цій другій Державі.

Компетентні органи Договірних Держав обмінюються інформацією, необхідною для виконання положень Угоди. Будь-яка інформація, одержана Договірною Державою, буде розглядатися як конфіденційна таким же чином, як і інформація, одержана за національним законодавством цієї Держави. Таки інформація може буде розкрита тільки особам або органам (включаючи суди і адміністративні органи), зайнятим оцінкою або збором, примусовим стягненням або судовим переслідуванням, або вирішенням оскаржень і апеляцій стосовно податків.

Угоді не обмежує податкових привілеїв, наданих членам дипломатичних місій, консульських постів або міжнародних організацій за загальними нормами міжнародного права або на підставі положень спеціальних угод.

Угода залишатиметься чинною невизначений час, але будь-яка із Договірних Держав може до або тридцятого червня будь-якого календарного року, що починається після закінчення п’яти років після дня набуття нею чинності, передати другій Договірній Державі по дипломатичних каналах письмове повідомлення про припинення чинності, і в такому разі чинність Угоди буде припинено в обох Договірних Державах.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору