Закон України

Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі

Дата набрання чинності:
13 листопада 1996 року

Законом України „Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі” (надалі - Конвенція) надано згоду на обов'язковість для України цієї міжнародної угоди з деякими застереженнями.

В Україні допускається обмежене регулювання чисельності вовка та бурого ведмедя з метою запобігання негативному впливу їх на популяції інших видів, а також добування дупеля в зв'язку з достатньо великою чисельністю та розповсюдженістю.

Також, Законом  застерігається , що в Україні дозволяється використання деяких засобів, заборонених Конвенцією, для  відлову ссавців та птахів певних порід.

Конвенцією встановлюються правові засади міжнародного співробітництва у сфері охорони дикої флори і фауни, а також природних середовищ існування в Європі.

Цілі цієї Конвенції полягають у збереженні дикої флори та фауни в їх природних середовищах існування, особливо тих видів і середовищ існування, збереження яких потребує співробітництва декількох держав.

Сторони Конвенції домовилися вживати спільних дій необхідних для збереження популяцій дикої флори та фауни або їх адаптації на рівні, який відповідає, зокрема, екологічним, науковим та культурним вимогам. При цьому зазначається, що при здійсненні такої діяльності необхідно враховувати економічні та рекреаційні вимоги, а також потреби підвидів, різновидів чи форм, що перебувають під загрозою в певній місцевості.

Договірні сторони зобов'язуються приділяти особливу увагу охороні середовищ, що мають значення для мігруючих видів дикої фауни, а також територій, які безпосередньо прилягають до міграційних шляхів.

Договірні сторони взяли на себе взаємні зобов'язання щодо включення до свого національного законодавства положень, які б адміністративно забороняли у відношенні до певних видів дикої, перелік яких встановлений Конвенцією, здійснення таких дій:
  • навмисний відлов та навмисне вбивство у будь-який формі;
  • спричинення шкоди місцям виведення потомства;
  • навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо у період виведення і вирощування потомства;
  • навмисне знищення або вилучення яєць з середовищ існування диких тварин;
  • торгівля диким тваринами живими чи мертвими.

Конвенцією передбачено створення Постійного Комітету, на який покладаються функції забезпечення виконання поставлених завдань.

Конвенція набула чинності 1 червня 1992 року.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору