Закон України

Про Конституційний Суд України

Дата набуття чинності
2 листопада 1996 року

Закон України „Про Конституційний Суд України” визначає повноваження єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні - Конституційний Суду України.

Конституційний Суд є юридичною особою і фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.

До повноважень Конституційного Суду України належить прийняття рішень та надання висновків у справах щодо:
конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України;
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Але до Конституційний Суд України не розглядає питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, які відносяться до компетенції судів загальної юрисдикції.

Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне звернення.

Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду України:
про визнання правового акта (його окремих положень) неконституційним;
про визначення конституційності міжнародного договору;
про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України.
Також конституційним поданням є звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

Суб'єктами права на конституційне подання, у відповідних випадках, є:
Президент України;
Верховна Рада України;
народні депутати України (не менш як сорок п'ять народних депутатів України);
Кабінет міністрів України;
Верховний Суд України;
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
інші органи державної влади;
органи місцевого самоврядування.

Конституційним зверненням є письмове клопотання про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної особи.

Суб’єктами права на конституційне звернення з питань дачі висновків Конституційним Судом України є також громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи.

Закон визначає порядок та особливості провадження в справах у Конституційному Суді України.

За результатами розгляду справи, Конституційний Суд:
приймає рішення (у справах щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим);
дає висновок (у справах з питань: офіційного тлумачення Конституції України та законів України; про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України; щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту).

Рішення і висновки Конституційного Суду України є остаточними і не підлягають оскарженню. Вони є обов'язковими до виконання на всій території України. Одночасно, Закон надає судді Конституційного Суду України право викласти свою окрему думку у письмовій формі, яка додається до рішення чи висновку.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який:
на день призначення досяг 40 років;
має вищу юридичну освіту;
має стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за фахом не менше 10 років;
володіє державною мовою;
проживає в Україні протягом останніх 20 років.

Закон встановлює незалежність та недоторканність суддів Конституційного Суду України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору