Закон України

„Про насіння і садивний матеріал”

Дата набуття чинності:
28 січня 2003 року

Цей Закон містить основні положення, що регулюють виробництво, реалізацію та використання насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських, лісових, квітково-декоративних, а також лікарських рослин, на які затверджено державні стандарти.

Згідно Закону державне управління в галузі насінництва та розсадництва здійснюють: Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та їх територіальні органи відповідно до своїх повноважень.

Система насінництва та розсадництва складається з ланок оригінального, елітного і репродукційного насінництва та розсадництва, страхових і державного резервного насіннєвого фондів.

Наукове забезпечення насінництва та розсадництва здійснюють Українська академія аграрних наук, Національна академія наук України, інші науково-дослідні установи, наукові організації та фізичні особи, які займаються науковими дослідженнями у сфері насінництва та розсадництва, а також наукові організації та їх дослідні господарства, що діють у системі вищої професійної освіти у даній сфері, відповідно до їх компетенції.

Право на виробництво та реалізацію оригінального та елітного насіння, репродукційного насіння і садивного матеріалу, гібридів першого покоління надається спеціалізованим насінницьким і розсадницьким господарствам, фермерським господарствам та іншим суб'єктам насінництва і розсадництва за наслідками атестації. Порядок проведення атестації затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України.

Закон визначає права та обов'язки виробників насіння і садивного матеріалу, порядок введення насіння і садивного матеріалу в обіг, вимоги щодо визначення сортових і посівних якостей насіння і садивного матеріалу, ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу.

Насіння і садивний матеріал вводять в обіг після їх визнання державними органами управління та контролю в насінництві та розсадництві, що підтверджується відповідними документами встановленої форми.

Насіння і садивний матеріал вважаються визнаними, якщо вони:

за сортовою чистотою і посівними якостями відповідають вимогам нормативного документа;

належать до сорту, який занесено до Реєстру сортів рослин України, або за результатами державного випробовування сорту визнані перспективними, тобто показали значну перевагу щодо урожайності або за іншими цінними ознаками.

Закон передбачає державну підтримку насінництва та розсадництва, регулювання ринку насіння, відповідальність за порушення законодавства в галузі насінництва та розсадництва.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору