Закон України

“Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації”

Дата набуття чинності:
28 липня 2013 року

Закон викладає частину 3 статті 10 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” у новій редакції, згідно якої здійснення контролю передбачає безпосереднє або через пов'язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації.

Відповідно до Закону у заяві про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації повинна бути також вказана пов'язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації (зміни до статті 12 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”).

Змінами до статті 15 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” встановлено, що відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації можлива також якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, що встановлює гарантії від монополізації друкованих засобів масової інформації.

У кожному випуску друкованого засобу масової інформації повинні міститися також прізвище та ініціали особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання (зміни до статті 32 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”).

Закон вносить зміни до статті 28 Закону України “Про інформаційні агентства”, згідно яких кожен випуск продукції інформаційних агентств повинен містити, в тому числі,  відомості про засновника (співзасновників) та власника (співвласників) інформаційного агентства.

Згідно змін до статті 13 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення також здійснює нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства щодо складу їх засновників (власників).

Закон вносить зміни до статті 1 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, згідно яких:
  • контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації – це безпосереднє або через пов'язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації;
  • пов'язана особа – це юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) телерадіоорганізації, а також юридична особа, за якою засновник, власник здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників, співвласників телерадіоорганізації є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени її сім'ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за телерадіоорганізацією.

Змінами до частини 3 статті 12 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” забороняється створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.

Обов'язковими додатками до ліцензії на мовлення, в тому числі, є:
  • відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов'язаних осіб, які були зазначені у заяві про видачу (продовження строку дії) ліцензії на мовлення;
  • відомості про склад управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата: керівника організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Змінами до статті 35 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” дещо уточнюється порядок переоформлення ліцензії на мовлення.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору