Закон України

“Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об'єктів нерухомості”

Дата набуття чинності:
4 серпня 2013 року

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства (стаття 1 Податкового кодексу України).

Строки сплати податкового зобов'язання встановлені статтею 57 Податкового кодексу України.

Закон вносить зміни до статті 57 Податкового кодексу України, якими встановлюється наступне:
 • на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 Податкового кодексу України (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України;
 • якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 Податкового кодексу України, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України, у наступних звітних місяцях до повного її погашення;
 • у складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні 12 місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань. При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з березня поточного звітного (податкового) року по лютий наступного звітного (податкового) року включно;
 • податкова декларація та розрахунок щомісячних авансових внесків за базовий звітний (податковий) рік подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Змінами до пункту 152.9 статті 152 Податкового кодексу України передбачен6о, що базовим податковим (звітним) періодом для оподаткування прибутку підприємств є календарний квартал або календарний рік у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України.

Не підлягають оподаткуванню акцизним податком операції між емітентом та платником податку з викупу та повторного продажу за грошові кошти, розміщення, погашення, конвертації емітентом цінних паперів власного випуску, операції щодо здійснення внеску до статутного капіталу, а також операції за участю векселедавця, заставодавця та іншої особи, що видала або урахувала ордерний або борговий цінний папір з видачі, урахування та погашення цінних паперів (зміни до підпункту 213.2.4 пункту 213.2 статті 213 Податкового кодексу України).

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки регулюється статтею 265 Податкового кодексу України.

Об'єктом оподаткування податком на нерухомість крім об'єкта житлової нерухомості також є і його частка (зміни до підпункту 265.2.1 пункту 265.2 статті 265 Податкового кодексу України).

Згідно змін до підпункту 265.2.2. пункту 265.2. статті 265 Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:
 • об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);
 • об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;
 • будівлі дитячих будинків сімейного типу;
 • садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;
 • об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об'єкта на сім'ю, опікуна, піклувальника;
 • гуртожитки;
 • об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину.

Змінами до пункту 265.3. статті 265 Податкового кодексу України уточнюється база оподаткування податком на нерухоме майно.

Закон вносить зміни до пункту 265.4. статті 265 Податкового кодексу України, згідно яких база оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
 • для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
 • для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;
 • для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік). Пільги із сплати податку не надаються на об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності). Міські, селищні та сільські ради можуть встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Органи місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подають до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно вищезазначених пільг.

Згідно змін до пункту 265.5. статті 265 Податкового кодексу України ставки податку на нерухомість встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування. Ставки податку на нерухомість для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:
 • не більше 1% - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
 • 2,7% - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;
 • 1% - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;
 • 2,7% - для різних видів об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:
 • 1% - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;
 • 2,7% - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

Змінами до пункту 265.7. статті 265 Податкового кодексу України Закон змінює порядок обчислення суми податку на нерухомість.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків і зборів (зміни до пункту 265.9. статті 265 Податкового кодексу України).

Перехідні положення Податкового кодексу України Закон доповнює новим положенням, згідно якого у 2013 році контролюючі органи не нараховують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам - платникам податку, і цей податок фізичними особами не сплачується.

Також Закон дозволив приватизацію Державного відкритого акціонерного товариства “Дондіпрошахт” (зміни до Закону України “Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”).
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору