Закон України

Про інноваційну діяльність

Дата набуття чинності:
7 серпня 2002 року

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні.

Об'єктами інноваційної діяльності є:
 • інноваційні програми і проекти;
 • нові знання та інтелектуальні продукти;
 • виробниче обладнання та процеси;
 • інфраструктура виробництва і підприємництва;
 • організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної сфери;
 • сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;
 • товарна продукція;
 • механізми формування споживчого ринку і збуту товарної продукції.

Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.

Закон визначає наступні шляхи державного регулювання інноваційної діяльності:
 • визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів;
 • формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і місцевих інноваційних програм;
 • створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;
 • захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;
 • фінансової підтримки виконання інноваційних проектів;
 • стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;
 • підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної інфраструктури.

Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання інноваційних проектів може бути надана фінансова підтримка шляхом:
 • повного безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів;
 • часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших суб'єктів інноваційної діяльності;
 • повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних суб'єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних проектів;
 • надання державних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;
 • майнового страхування реалізації інноваційних проектів у страховиків відповідно до Закону України "Про страхування".

Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є:
 • кошти Державного бюджету України;
 • кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республіки Крим;
 • власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;
 • власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності;
 • кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору