Закон України

“Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”

Дата набуття чинності:
5 березня 1994 року

Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства ”, в подальшому - Закон, визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні.

Іноземці та особи без громадянства можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території. Перебуваючи на території України вони мають ті ж права і свободи та виконують ті ж обов'язки, що і громадяни України, за виключенням певних обмежень встановлених законодавством України та нормами міжнародних угод, ратифікованих Україною.

Іноземцям та особам без громадянства може надаватися притулок, або статус біженця в Україні.

Іноземці та особи без громадянства мають рівні з громадянами України права на:
- зайняття в Україні інвестиційною та підприємницькою діяльністю;
- трудовою діяльністю;
-  відпочинок;
- охорону здоров'я;
- на житло (за умови постійного проживання на території України)
- освіту;
- свободу совісті;
- укладення шлюбних відносин;
- вільне залишення території України.
Певні виключення з цього положення встановлюються нормами законодавства України.

Що ж стосується питань надання іноземцям та особам без громадянства права: на соціальний захист, участь в об'єднаннях громадян та оподаткування їх доходів, то дані питання вирішуються відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.

Іноземці та особи без громадянства можуть в'їжджати в Україну за дійсними паспортними документами. При цьому іноземці та особи без громадянства повинні одержати у встановленому порядку в'їзну візу, якщо інше не передбачено законодавством України та міжнародними договорами України.

Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин, адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність на загальних підставах з громадянами України. Дана норма не застосовується по відношенню до співробітників дипломатичних представництв та працівників консульських установ іноземних держав в Україні, а також інших осіб визначених міжнародними договорами України.

За порушення іноземцем або особою без громадянства законодавства України, до нього може бути застосовано наступні заходи:
- скорочення визначеного їм терміну перебування в Україні;
- видворення за межі території України.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору