Закон України

“Про охорону прав на промислові зразки”

Дата набуття чинності:
1 липня 1994 року

Відповідно до Закону “Про охорону прав на промислові зразки” в Україні видаються патенти на промислові зразки.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, який видається на 10 років від дати подання заявки. Строк дії патенту може бути продовжений за клопотанням власника патенту, але не більш як на 5 років.

Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Річний збір сплачується за кожний рік дії патенту, рахуючи від дати подання заявки. Дія патенту на промисловий зразок припиняється у разі несплати річного збору у встановлений строк .

Закон містить перелік випадків, коли патент може бути визнано судом недійсним повністю або частково.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору