Закон України

“Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”

Дата набуття чинності:
1 липня 1994 року

Закон “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” набув чинності з 1994 року і у 2000 році він був прийнятий у новій редакції.

Відповідно до цього Закону в Україні видаються патенти (деклараційні патенти) на винаходи і корисні моделі, на секретні винаходи і секретні корисні моделі.

За Законом, об'єктом винаходу може бути:
  • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин тощо);
  • процес (спосіб);
  • нове застосування відомого продукту чи процесу.

Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він:
  • новий;
  • має винахідницький рівень;
  • є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є:
  • новою;
  • промислово придатною.

Патент - це охоронний документ, який засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.

Іноземні особи та особи без громадянства мають рівні права, передбачені цим Законом, з громадянами України відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Річний збір за підтримання чинності патенту сплачується за кожний рік його дії, починаючи від дати подання заявки. Дія патенту припиняється при несплаті річного збору у встановлений строк .

Закон визначає перелік випадків, коли патент може бути визнано судом недійсним повністю або частково.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору