Закон України

„Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України

Дата набуття чинності:
1 січня 2007 року

Закон визначає правові основи організації та діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв'язку, Національної системи конфіденційного зв'язку, захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підконтрольна Верховній Раді України. З питань, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України підпорядковується і підконтрольна Президентові України.

Основними завданнями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, в подальшому Служба, є:
- участь у формуванні та реалізація державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації;
- забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку і Національної системи конфіденційного зв'язку;
- інше.

Структуру Служби складають спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації і підпорядковані йому регіональні органи та територіальні підрозділи.

Загальна чисельність особового складу Служби затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту інформації.

Голова Служби призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України. Він очолює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації та несе особисту відповідальність за виконання покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань. Кількість заступників голови Служби визначається Кабінетом Міністрів України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації:
- організовує, координує та контролює діяльність регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів, установ, державних підприємств Служби;
- здійснює державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави;
- бере участь у формуванні і відповідає за реалізацію державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах;
- тощо.
Положення про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, його організаційну структуру, граничну чисельність його особового складу затверджує Кабінет Міністрів України.

У Службі для колективного обговорення найважливіших напрямів її діяльності та погодженого вирішення питань, що належать до її повноважень, утворюється колегія. Положення про її діяльність затверджує голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Положення про регіональні органи та територіальні підрозділи Служби затверджує голова Служби. Гранична чисельність особового складу регіональних органів та територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України затверджується Кабінетом Міністрів України.

До особового складу Служби належать особи (старші 18 років) рядового і начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державні службовці та інші працівники, з якими укладається трудовий договір. Критерії професійної придатності осіб, які мають бажання працювати в Службі, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації. У Службі діє Дисциплінарний статут, який затверджується законом. Час проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України зараховується до стажу державної служби.

Граничний вік перебування на службі у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України встановлюється:
- для осіб рядового і начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від рядового до капітана Служби, - до 50 років;
- для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора до полковника Служби, - до 55 років;
- для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання генерал-майор, генерал-лейтенант Служби, - до 60 років.

Особи рядового і начальницького складу, державні службовці та інші працівники Служби на період служби чи роботи в Службі зупиняють членство в політичних партіях.

В Законі наведені права Служби, порядок її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями. Окрім того, норми Закону встановлюють обсяг соціального захисту особового складу Служби, та їх правове становище.

З метою врегулювання протиріч в законодавстві України, які виникнуть після набуття чинності даним Законом, в його тексті передбачається внесення відповідних змін та доповнень до 9 нормативних актів, серед яких наступні:
- Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- Закон України "Про Службу безпеки України";
- Закон України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України";
- та інші.

Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору