Закон України

„Про підвищення престижності шахтарської праці”

Дата набуття чинності:
16 вересня 2008 року

Дія Закону поширюється на працівників, що видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди, працівників шахтобудівних підприємств, які зайняті на підземних роботах повний робочий день (надалі - шахтарі), та членів їх сімей.

Згідно статті 2 Закону держава сприяє розвитку вугільної і гірничодобувної промисловості та створює умови для високопродуктивної і безпечної праці на основі механізації та впровадження новітніх технологій у виробничі процеси. Центральні органи виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у вугільній і гірничодобувній промисловості затверджують для кожного вугледобувного та гірничодобувного підприємства програму модернізації, технічного переоснащення виробництва та безпеки праці.

В статті 3 Закону встановлено, що тарифна сітка (схема посадових окладів) шахтарів формується на основі тарифної ставки робітника першого розряду, яка перевищує законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати на величину не менш як на 30%, з урахуванням поступового переведення всіх шахтарів на погодинну оплату праці та досягнення середньоєвропейського рівня зарплати шахтарів.

Ставка податку з доходів шахтарів становить 10% від заробітної плати та інших доходів, що отримують за місцем основної роботи працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах (стаття 4 Закону).

Шахтарі, що мають стаж підземної роботи не менш як 3 роки, діти, батьки яких мають стаж підземної роботи не менш як 15 років, діти шахтарів, які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві, шахтарів-інвалідів I та II групи зараховуються поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів з наданням місць у гуртожитках на час навчання та гарантованою виплатою за рахунок коштів державного бюджету стипендії в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб.

Відповідно до статті 6 Закону, шахтарі, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання за рахунок підприємства позики у розмірі, визначеному колективним договором, для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків. Шахтарі - молоді спеціалісти, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на позачергове одержання зазначеної позики згідно з колективним договором. Шахтарі, які потребують поліпшення житлових умов, також мають право на одержання у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, земельної ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків. Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві та які потребують поліпшення житлових умов, надається житло за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві, до пенсії у зв'язку із втратою годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї встановлюється доплата в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність, за рахунок коштів державного бюджету в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Мінімальний розмір пенсії шахтарям, які відпрацювали на підземних роботах не менш як 15 років для чоловіків та 7,5 років для жінок за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, встановлюється незалежно від місця останньої роботи, у розмірі 80% середньої заробітної плати шахтаря, але не менш як 3 розміри прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність (зараз – 1494 гривні). Для обчислення розміру пенсій за віком за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах до страхового стажу додатково зараховується по одному року (стаття 8 Закону). Відповідні зміни Законом вносяться до статті 24 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

Відповідно до статті 9 Закону, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щорічно виділятиме по 50 санаторно-курортних путівок на кожні 1000 працівників, які працюють на підземних роботах.

В прикінцевих положеннях Закону вносяться зміни до статті 40 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та статті 41 Закону України „Про охорону праці”. Згідно цих змін, технічній інспекції профспілок галузевого рівня, що здійснює контроль за дотриманням умов праці та техніки безпеки шахтарів, надається право зупиняти ведення робіт на підприємстві у разі грубих порушень правил техніки безпеки та охорони праці.

Законом також запроваджено орден „За доблесну шахтарську працю” I, II, III ступеня.

Встановлено, що при виплаті грошової компенсації вартості вугілля та вугільних брикетів, безоплатно наданих в обсягах та за переліком професій, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, її сума не включається до складу загального оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб.

Вносяться зміни до статті 24 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”. Згідно цих змін час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за віком, а також до страхового стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і у пільгових розмірах.

Законом встановлено, що гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніш як через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду (зміни до пункту 14 прикінцевих положень Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”).
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору