Закон України

“Про погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України”

Дата набуття чинності:
17 жовтня 2013 року

Відповідно до статті 1 Закону його дія поширюється на вугледобувні, шахтовуглебудівні підприємства, шахти, відокремлені підрозділи зазначених підприємств (шахт), що мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами та належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України або є господарськими товариствами, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави, які є страхувальниками відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та до 1 січня 2011 року перебували на обліку Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (надалі - Фонд) як платники страхових внесків (надалі - державні підприємства вугільної галузі).

Погашення заборгованості державних підприємств вугільної галузі із сплати страхових внесків та штрафних санкцій (пені) до Фонду, у тому числі встановленої судовими рішеннями, здійснюється шляхом розстрочення. Розстроченню підлягає сума заборгованості державного підприємства вугільної галузі із сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, що утворилася до 1 січня 2011 року, та із сплати штрафних санкцій (пені), нарахованих на суму цієї заборгованості, які не погашені на день набрання чинності Законом (надалі - сума заборгованості). Суми заборгованості за зверненнями державних підприємств вугільної галузі можуть бути розстрочені на строк не більш як 60 календарних місяців з дати укладення договору про розстрочення суми заборгованості відділеннями виконавчої дирекції Фонду. З метою розстрочення заборгованості державне підприємство вугільної галузі звертається до відділення виконавчої дирекції Фонду за його місцезнаходженням протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності Законом. Сума розстроченої заборгованості погашається з місяця, що настає за місяцем укладення договору про розстрочення суми заборгованості, та підлягає сплаті рівними частинами щомісяця, не пізніше 28 числа. Розстрочення заборгованості надається під відсотки, розраховані за період, що починається з дня укладення договору про розстрочення суми заборгованості та закінчується днем погашення розстроченої суми, виходячи з облікової ставки Національного банку України, що діє на час сплати чергового місячного платежу. Зазначені відсотки нараховуються державним підприємством вугільної галузі, але не сплачуються, крім випадків, коли договір про розстрочення суми заборгованості підлягає розірванню. Вищезазначені відсотки списуються під час остаточного погашення державним підприємством вугільної галузі розстроченої суми заборгованості (стаття 2 Закону).

Статтею 3 Закону встановлено, що договір про розстрочення заборгованості укладається між державним підприємством вугільної галузі та відділенням виконавчої дирекції Фонду у порядку та за формою, встановленими правлінням Фонду.

Згідно статті 4 Закону договір про розстрочення заборгованості підлягає розірванню у разі, якщо державне підприємство вугільної галузі:
  • не виконує умов договору про розстрочення заборгованості;
  • ліквідується;
  • визнається неплатоспроможним у встановленому законом порядку;
  • включено до Державної програми приватизації як об'єкт, що підлягає приватизації;
  • включено до переліку об'єктів паливно-енергетичного комплексу державної власності, які передаються в оренду чи концесію.

Також Закон вносить відповідні зміни до законів України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
Увага! Інформація застаріла через те, що цей розділ тимчасово не оновлюється!


вгору